Voľné pracovné miesta

  Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
  vypisuje výberové konanie na miesto
  referent pre propagáciu,
  pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28/B, Banská Bystrica

  Požiadavky:
  • VŠ vzdelanie II. stupňa zamerania ekologického, environmentálneho alebo ekonomického, resp. marketing a propagácia
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý,
  • vodičský preukaz typu B,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore vítaná.
  Pracovná náplň uchádzača:
  • výkon administratívnych prác spojených s činnosťou pracoviska,
  • zabezpečenie propagačnej činnosti organizácie všeobecne a jej organizačných zložiek,
  • tvorba, propagačných a informačných letákov,
  • príprava, koordinácia a realizácia projektov zameraných na propagáciu a komunikáciu v oblasti ochrany prírody a krajiny,
  • zabezpečovanie podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb pre pracovisko
  Ponúkané výhody:
  • 5 dní dovolenky navyše
  • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • dlhodobo stabilná pozícia
  • pružný pracovný čas
  • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce
  Doplňujúce informácie pre uchádzača:

  Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú ako zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca.

  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Základná zložka mzdy je v rozmedzí od 883,50 EUR do 1060,50 EUR.

  Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 30.11.2019 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

  Kontaktná osoba:
  Mgr. Dana Štěpánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd
  Tel.:   +421 48 472 20 20


  December

  Počuli ste, že...