Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu


Apríl

Počuli ste, že...