Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z Dobšinskej ľadovej jaskyne


Apríl

Počuli ste, že...