Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku

Názov projektu: Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku

Akronym:
LIFE SOUTH 

Začiatok projektu:
01.09.2017 
Koniec projektu:
30.06.2024 
Koordinujúci príjemca:
Juhočeský kraj (Česká republika) 
Pridružení prijemcovia:
BROZ

Štátna ochrana prírody SR
Onyx (Česká republika) 
Krajské školní hospodářství (Česká republika)

Stránka projektu:

Sociálne siete:


Október

Počuli ste, že...