Zálohovanie PET fliaš pomôže aj národným parkom na Slovensku

Zálohovanie PET fliaš pomôže aj národným parkom na Slovensku

Slovenské národné parky už dlhodobo bojujú s plastovými fľašami, resp. odpadmi tohto druhu, ktoré znečisťujú najmä vodné toky. Veľa z nich sa nachádza v sieti chránených území národných, ako aj európskych.

Každoročne realizujú jednotlivé Správy Národných parkov rôzne akcie a podujatia i za pomoci širokej verejnosti, ktoré majú za cieľ vyčistiť jednotlivé územia od odpadu rôzneho druhu. Nachádzajú sa tu stovky plastových fliaš, hlavne v blízkosti osád.

Problém s PET fľašami vnímajú riaditelia národných parkov na Slovensku za vypuklý. Preto jednoznačne podporujú myšlienku zavedenia zálohovania týchto plastových fliaš. Pomohlo by to nielen chráneným územiam, ale aj voľnej krajine. Skupiny obyvateľstva s minimálnym zárobkom môžu byť dobrými pomocníkmi pri odstraňovaní fliaš z prírody.

Pripájame aj video z čistenia prielomu Hornádu v r. 2018 v národnom  parku Slovenský raj:

Štátna ochrana prírody spolu so Správami Národných parkov a Chránených krajinných oblastí plne podporuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek a prikláňa sa tak na stranu väčšiny obyvateľov Slovenska. Dobrým príkladom sú skúsenosti zo zahraničia, kde v prírode po zavedení zálohovania sa objavujú PET fľaše iba v minimálnom počte. Veríme, že nová legislatíva vstúpi do platnosti čo najskôr a pomôže tak i slovenskej prírode.

(sopsr - tlačová správa)

Foto: ilustračné

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...