Nový návštevný poriadok v Slovenskom raji

Nový návštevný poriadok v Slovenskom raji

Národný park Slovenský raj má schválený nový návštevný poriadok, ktorý bol schválený ako Vyhláška Okresného úradu Košice č. 2/2018 z 10. októbra 2018 o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma.

Najdôležitejšími zmenami, ktoré nový návštevný poriadok prináša, sú trasy pre jazdu na koni, nové cyklotrasy, nové lokality pre skalolezenie a ľadolezenie, nový zjednodušený postup pri povoľovaní verejných podujatí a pravidlá pre návštevu Ferraty HZS Kyseľ a splavovanie Prielomu Hornádu. Plná verzia nového návštevného poriadku je tu:

Návštevný poriadok 2018

Zdroj: http://npslovenskyraj.sopsr.sk/novy-navstevny-poriadok-2/

Foto: A. Tomašovský

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...