Nová online kamera v NP Veľká Fatra – „Kalisko“

Nová online kamera v NP Veľká Fatra – „Kalisko“

Nakoľko aktivita medveďov v starom bukovo – jedľovom lese na pár mesiacov ustála, Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra pripravila nový pohľad na tzv. „kalisko“ npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera – umelo vytvorené jazierko, ktoré bude slúžiť na bahnenie diviačej a jelenej zveri, ktorá sa bahnením zbavuje kožných parazitov a tiež sa efektívne ochladzuje počas letných horúčav. Určite sa môžete tešiť aj na pravidelné návštevy medveďov, keďže v blízkosti lokality nie je iný vodný zdroj.

Práve vybudovaním „kaliska“ sme sa pokúsili hrebeňovú lokalitu zatraktívniť pre zvieratá. Predpokladáme, že v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys, ktorých tam pritiahne pach raticovej zveri.

Doteraz sa na jazierku zastavili napiť: líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a potešil aj dravec včelár lesný a sova lesná. Archívne zábery si môžte pozrieť na facebookom profile Správy NP Veľká Fatra, alebo na profile verejnej skupiny Kukaj.sk – Aktuálne živé prenosy z Liptova, Tatier a Veľkej Fatry

Odborne projekt naplánoval a zabezpečil Ing. Juraj Žiak, na prácach s vybudovaním sa podielali: Ivan Daráni, Ivan Brtáň, Ing. Ivan Milan, Ing. Juraj Žiak a naše dve malé pomocníčky Lesanka a Ninka. Dodávku kamerového systému a stream do internetu realizuje spol. PROFI-NET s.r.o.

  

 Technické informácie:

 Na lokalite je umiestnená HD IP kamera a infra prísvit, ktorý zvieratá nevnímajú. Celá prevádzka je závislá na slnečnom žiarení, nakoľko na lokalite nie je elektrická energia. Ako zdroj energie nám slúžia vysokokapacitné batérie, ktoré sú nabíjané solárnymi článkami. Bez slnka bude technika fungovať cca 7 dní na batérie a potom pokiaľ nebudú nabité na dostatočnú kapacitu bude prenos obmedzený. Na tento prenos bolo použitých 290 m kábeláže, štyri rádiové spoje a do terénu sme vyniesli 570 kg techniky, ktorú sme museli ochrániť voči ľuďom, zvieratám, ale aj počasiu. Kalisko je vykopané do hĺbky cca 50 cm a ako podklad slúži zhutnená ílovitá pôda, ktorá bude vodu len pomaličky prepúšťať a preto bude voda priebežne dopĺňaná podľa potrieb. Vykopaná a spätne nanosená zemina vážila podľa prepočtov cca 850 kg a na výkopových prácach sa podieľali štyria ľudia. Celá príprava vrátane výkopových prác trvala 3 dni. Napustenie kaliska zabralo cca 4 hodiny a hadica, ktorou sme pretláčali vodu hore strmým terénom merala 98 metrov. Čerpadlo bolo napájané elektrocentrálou a na vytlačenie cca 4 000 l vody bolo spotrebovaných cca 5 l paliva. Na to, aby sa na prenos mohlo “kukať“ až 200 000 kukačov v reálnom čase sme tento prenos museli „prehnať“ cez tzv. Stream server. Je to server, ktorý beží v serverovni PROFI-NETu a patrí k jedným z najvýkonnejších serverov v dnešnej dobe. To ale nie je všetko, keďže stream je jedna vec a záznam je druhá vec. Všetko tak ako streamujeme, tak aj nahrávame a na to je potrebný ďalší server, ktorý nám nepretržite nahráva všetky naše projekty po dobu cca 15 dní, pretože sme limitovaní kapacitným priestorom. Keď sa udeje niečo zaujímavé, tak si záznam pozrieme a následne exportujeme na ďalší server, kde už tieto veci ostávajú archivované a sú pripravené na ďalšie spracovanie. Spracovanie 5 minútovej sekvencie do formátu, ktorý sa dáva napríklad na KUKAJ.SK trvá aj 20 minút, takže je to naozaj časovo náročné pri všetkých povinnostiach, ktoré musíme zvládať v rodinnom a profesnom živote.

Text a foto:  Ing. Ivan Milan, Ivan Daráni, Ing. Juraj Žiak

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...