Ďalšie otrávené dravce na juhozápade Slovenska

Ďalšie otrávené dravce na juhozápade Slovenska

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) zaznamenala v týchto dňoch na západnom Slovensku viacero prípadov otravy vzácnych dravcov. Jej pracovníci v súčinnosti s relevantnými subjektmi vykonávajú mimoriadne kontroly rizikových území a zvýšili intenzitu výkonu strážnej služby na vytypovaných lokalitách.

Priamo v lokalite Neded, kde sa našli 25. marca štyri uhynuté orliaky morské, sa vykonávajú každodenné kontroly. Ich výsledkom je doposiaľ šesť otrávených orliakov morských, vrátane dvoch niekoľkodňových mláďat v hniezde a jeden krkavec čierny. Príčinou úhynu bola konzumácia nastražených otrávených návnad, ktorými boli domáce sliepky a holuby.

K ďalšiemu prípadu otráv došlo pri obci Tvrdošovce (okres Nové Zámky), kde bolo nájdených deväť myšiakov hôrnych, tri kane močiarne a jeden krkavec čierny. Ako návnady boli opäť použité domáce sliepky a holuby.

Pracovníci zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy boli 31. marca privolaní aj k prípadu pri Blatnej na Ostrove (okres Dunajská Streda), kde už odborní zamestnanci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zozbierali kadávery siedmich myšiakov hôrnych, niekoľkých vrán popolavých a troch strák obyčajných. V mieste nálezu bol nájdený aj uhynutý zajac poľný.

Štátna ochrana prírody SR, dobrovoľná stráž prírody a pracovníci Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) vykonávajú od 28. marca každodenné kontroly v okresoch Nové Zámky, Šaľa a Dunajská Streda. Kontroly budú naďalej vykonávané aj za asistencie kriminálnej polície.

„Opätovne vyzývame obyvateľov, ktorí disponujú relevantnými informáciami k prípadom otráv vzácnych druhov vtákov, aby volali na špeciálne čísla policajného zboru: 0905 265302, 0961 050156, 0961 050123, prípadne napíšte na e-mail oenv.kp.ppz@minv.sk,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda. 

Štátna ochrana prírody zároveň upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali otrávených vtákov. Napríklad pri toxickom jede karbofuran existuje riziko otravy aj pre človeka už pri samotnej manipulácii s otráveným živočíchom. Ak nájdete ďalšieho uhynutého dravca, ihneď volajte policajný zbor, buď na číslo 158 alebo 112.

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...