Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“

Práve vyšlo nové číslo vedeckého  časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného  na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny.

V najnovšom vydaní (č. 30/2017) vám redakčný tím priblíži vedeckú prácu autora Ota Majzlana na tému: Chrobáky (Coleoptera) kúpeľov Bojnice, ako aj vedeckú prácu na tému: Ptáci (Aves) NPR Burdov - od autora Vladimíra Hošeka. 

Nové, zriedkavé a vertikálne pozoruhodné výskyty cievnatých rastlín v území národného parku  Veľká Fatra nám vo svojej štúdii priblíži skupina autorov a nakoniec Blažena Sedláková a  Eva Uhliarová vo svojom príspevku zhodnotia vplyv zošliapavania na vegetáciu turistických chodníkov v Malej Studenej a Javorovej doline vo Vysokých Tatrách.

V poradí tridsiate číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody si môžete stiahnuť tu: 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=55

Uzávierka predkladania príspevkov do ďalšieho čísla 31 je 31. mája 2018.

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...