Úspešná akcia „Misia Apollo 11“ v Bielych Karpatoch

Úspešná akcia „Misia Apollo 11“ v Bielych Karpatoch

Parnassius apollo je vedecký názov jasoňa červenookého, jedného z našich najkrajších a najohrozenejších motýľov, „Misia Apollo 11“ je zasa názov ochranárskej akcie na záchranu populácie jasoňa v oblasti Vršatských bradiel, ktorá sa uskutočnila v Červenom Kameni v Bielych Karpatoch.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, konkrétne Správa chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty v spolupráci s občianskym združením Pre Prírodu Trenčín pripravili rozsiahly manažmentový zásah – odstraňovanie drevín v prírodnej rezervácii Vršatské bradlá.

S pomocou viac ako päťdesiatich dobrovoľníkov vyčistili skalné biotopy, kde sa vyskytuje chránený jasoň červenooký, od nepôvodných borovíc a náletového krovia. Pre záchranu tohto ohrozeného druhu motýľa je dôležité udržiavať skalné stráne a suché lúky v okolí bradiel otvorené, bez drevín, aby tam prežívali rastliny, slúžiace ako zdroj potravy pre húsenice a dospelé motýle. Realizované opatrenia zlepšia životné podmienky aj pre ďalšie druhy bezstavovcov a rastlín.

Skupina dobrovoľníkov bola vskutku medzinárodná. Z Českej republiky prišli ochranári z Českého svazu ochráncú přírody (ZO ČSOP Jaro Jaroměř, ZO ČSOP Arion Olomouc), z Česka, Poľska i Slovenska členovia Koalície proti palmovému oleju. Okrem terénnej práce absolvovali účastníci aj sériu prednášok o klenotoch prírody Vršatca, kontroverzných spôsoboch ochrany prírody v ČR či ochrane pralesov a exkurziu po chránených územiach Červenokamenskej doliny. Správa CHKO Biele Karpaty ďakuje všetkým účastníkom za veľké množstvo práce v náročnom teréne a Základnej škole v Červenom Kameni za ubytovanie pre brigádnikov.

Táto úspešná akcia ukončila pracovnú dobrovoľnícku jeseň v Bielych Karpatoch. Dobrovoľníci z mimovládnych organizácií Pre Prírodu, Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA) a GenoFond od septembra do novembra pomáhali pri údržbe chránených území PP Kurinov vrch, PP Brezovská dolina ako aj genofondového sadu Správy CHKO Biele Karpaty v Starej Turej.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...