Ochranári v zastúpení zamestnancov riaditeľstva ŠOP SR a Správy CHKO Dunajské luhy sa v piatok 20. októbra podieľali na dosiahnutí ENVIROREKORDU

Ochranári v zastúpení zamestnancov riaditeľstva ŠOP SR a Správy CHKO Dunajské luhy sa v piatok 20. októbra podieľali na dosiahnutí ENVIROREKORDU

Ochranári v zastúpení zamestnancov riaditeľstva ŠOP SR a  Správy CHKO Dunajské luhy sa v piatok 20. októbra podieľali na dosiahnutí ENVIROREKORDU, ktorý  organizovalo Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie spoločne s partnerom Bratislavským regionálnym ochranárskym združením v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky vďaka nemu pribudlo počas Medzinárodného dňa stromov ( 20. október) 951 drevín. Popri poľných cestách v katastrálnom území Čalovec, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Brestovec ich sadilo 542 dobrovoľníkov zo 75 spolupracujúcich organizácií. Vytvorenie envirorekordu svojou osobnou účasťou podporili aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla, generálny riaditeľ SAŽP Matej Ovčiarka.

V Chránenom vtáčom území pribudli pôvodné druhy drevín Dolného Žitného ostrova, ako sú lipy, javory, duby, topole a pôvodné ovocné druhy, pretože v tejto poľnohospodárskej krajine chýbajú. Majú pritom nenahraditeľnú funkciu v ochrane pôdy pred veternou eróziou, vplyv na hospodárenie s vodou v krajine, ale aj na mikroklímu znižovaním výparu z pôdy a zvyšovaním vlhkosti, zachytávajú prach a alergény, majú vplyv na prúdenie a smer vetra. Zachovávajú rozmanitosť života v krajine a poskytujú priaznivé podmienky pre život nad aj pod povrchom pôdy. Dotvárajú krajinný obraz a pohľad na stromy je balzamom na dušu. Lesnatosť katastrálnych území v CHVÚ Ostrovné Lúky je len okolo 2 – 5 %, pričom priemerná lesnatosť SR je 41 %.

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...