Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91H0
Názov biotopu :Teplomilné panónske dubové lesy
Priaznivý stav :85.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria najsuchšie dubové lesy vyskytujúce sa na výslnných stanovištach v teplých a suchých oblastiach, najčastejšie na vápencoch a sopečných horninách. Zaberajú extrémnejšie reliéfové tvary s vysokým obsahom kamenistého materiálu a plytkými pôdami. V typickej podobe sú to rozvoľnené porasty duba plstnatého a teplomilných krov. Vo vyšších a chladnejších polohách sa významnejšie uplatňuje dub zimný. Biotop často tvorí komplex so suchými krovinovými (40A0*) a suchými travinno-bylinnými (6190, 6210, 6240*, 6250*) spoločenstvami, niekde môže prechádzať až do pionierskych a skalných spoločenstiev (6110*, 8160*). Možno ho nájsť v pahorkatinách južného Slovenska, kde dosahuje severnú hranicu rozšírenia v rámci Európy. Charakteristická je veľká druhová diverzita krov a bylín, medzi ktorými prevládajú teplomilné druhy.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0175 Sedliská
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0245 Boky
SKUEV0247 Rohy
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Sitno
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0364 Pokoradzské jazierka
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0392 Brezovská stráň
SKUEV0506 Orlie skaly
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0865 Rataj
SKUEV0867 Mochovská cerina
SKUEV0868 Včelár
SKUEV0870 Horšianska dolina
SKUEV0872 Jedzina
SKUEV0873 Pohronský Inovec
SKUEV0875 Čierny hrad
SKUEV0876 Horná hora
SKUEV0879 Lupka
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0889 Medovarské dubiny
SKUEV0890 Pírovské
SKUEV0891 Domanícke stráne
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0922 Bubeník
SKUEV0941 Trebejovské skaly
SKUEV0965 Viniansky hradný vrch
SKUEV0966 Vinianska stráň
SKUEV0967 Modransko- tŕňanské pustáky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR