7.ročník zimného monitoringu veľkých šeliem v Malej Fatre

7.ročník zimného monitoringu veľkých šeliem v Malej Fatre

Počas víkendu sa na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma uskutoční 7. ročník zimného monitoringu veľkých šeliem. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa Národného parku Malá Fatra organizuje zimný monitoring s cieľom zisťovania výskytu a početnosti u vlka dravého, rysa ostrovida a mačky divej, pričom hlavný termín je stanovený na sobotu 22.1.2022.
 
Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. Realizuje sa formou prechádzania vybraných úsekov za účelom hľadania a identifikácie pobytových znakov veľkých šeliem ako napr. stopy, trus, korisť, prípadne iné pobytové znaky. Samotného monitoringu sa zúčastňujú dopredu nahlásení dobrovoľníci, ktorí majú rozdelené presné trasy, pokyny a formulár k zapisovaniu znakov. Ako uvádza garant monitoringu zoológ ŠOP SR Tomáš Flajs: „Stav veľkých šeliem v našom kompetenčnom území monitorujeme počas celého roku, jednodňový monitoring nám teda slúži najmä na potvrdenie reálne zistených stavov populácií jednotlivých druhov. Tento rok sa nám prihlásilo 140 mapovateľov, s ktorými budeme spoločne monitorovať približne 50 trás v celkovej dĺžke takmer 400 km.“   

Foto: Tomáš Flajs, Správa NP Malá Fatra

Stopovaním sa dajú zistiť dôležité informácie o lokálnej populácii, teda orientačný počet zvierat, miesta prechodov a migračné trasy, druh koristi, či dokonca zdravotný stav šeliem. Mačka divá sa sleduje najmä na základe stôp, pretože nájdenie trusu po tejto malej šelme je veľmi náročné a vyžaduje veľké terénne skúsenosti. Medveď hnedý, ktorého tiež zaraďujeme medzi veľké šelmy, má v tomto období už väčšinou obsadené svoje zimné stanovištia. V prípade výskytu pobytových znakov sa však samozrejme monitoruje a vyhodnocuje aj výskyt tejto šelmy v území. Na monitoringu sa okrem zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR podieľajú aj mnohí dobrovoľníci. „Pri tejto aktivite sme požiadali o súčinnosť aj miestne poľovné združenia, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a sme radi, že mnohé z nich potvrdili svoju účasť,“ dodáva riaditeľ Správy NP Malá Fatra Michal Kalaš.  

Prvý ročník zimného monitoringu v Malej Fatre sa uskutočnil v roku 2016 a odvtedy bol pravidelne spájaný aj s odbornými prednáškami a seminármi, ktoré mali výbornú odozvu medzi účastníkmi. Z dôvodu pokračujúcej nepriaznivej situácie v súvislosti s Covid-19 sa však táto časť opäť neuskutoční. Na prebiehajúci zimný monitoring bude v lete 2022 nadväzovať aj pravidelná trojdňová letná stacionárna verzia, zameraná predovšetkým na priame pozorovanie medveďa hnedého.   

Viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch nájdete na stránke Správy NP Malá Fatra

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci so Správou NP Malá Fatra
Foto: Michal Kalaš, Tomáš Flajs 


Foto: Michal Kalaš, Správa NP Malá Fatra


Foto: Michal Kalaš, Správa NP Malá Fatra

 
Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...