Upozorňujeme na nedostatočné zabezpečenie odpadu na území Vysokých Tatier

Upozorňujeme na nedostatočné zabezpečenie odpadu na území Vysokých Tatier

Pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR v uplynulých týždňoch analyzovali stav zabezpečenia odpadov na území mesta Vysoké Tatry. Výsledky ukázali, že takmer 43 percent odpadu nie je zabezpečených vôbec a 33 percent je zabezpečených nedostatočne.

Vzhľadom na opakovaný problém výskytu medveďa hnedého v intravilánoch a v bezprostrednom okolí tatranských osád pracovníci ŠOP SR vykonali analýzu zabezpečenia odpadu, ktorý je hlavnou príčinou výskytu jedincov medveďa v blízkosti ľudských obydlí. „Ku dňu 18. 06. 2020 eviduje ŠOP SR na území mesta Vysoké Tatry celkovo 115 nezabezpečených a 89 nedostatočne (nevhodne) zabezpečených stojísk odpadu alebo samostatne stojacich odpadových nádob,“ konštatujú  Michal Haring a Martin Peleš zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého a upresňujú, že odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení sú pre medvede voľne prístupné bez akéhokoľvek zabezpečenia, iné sú proti vnikaniu medveďov zabezpečené nedostatočne a jedince medveďa do nich naďalej vnikajú.

Zabezpečenie odpadu je kľúčové a jediné riešenie

Pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého tieto jedince z intravilánov tatranských obcí aktívne vytláčajú a z ich zistení vyplýva, že medvede sú pozorované zväčša pri konzumácií potravy pochádzajúcej z nezabezpečených odpadových nádob. „Komplexné a dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu proti vnikaniu medveďov je kľúčovým a jediným koncepčným riešením, pri ktorom existuje predpoklad, že sa podstatným spôsobom zníži počet výskytov medveďa hnedého v intravilánoch a v bezprostrednom okolí tatranských osád,“ hovorí Marián Hletko zo zásahového tímu a apeluje aj na samotných obyvateľov, aby boli nápomocní a aktívne sa pričinili o zabezpečovanie odpadových nádob. „Medvede sa ako problémové nenarodili, sú výsledkom ľudskej nedbanlivosti.“

Štátna ochrana prírody SR z vyššie uvedených dôvodov podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby preskúmala podozrenie z nezákonného nakladania s odpadom.

 

Zabezpečenie odpadu / Počet stojísk odpadu

Katastrálne územie

Vhodne

Nevhodne

Bez zabezpečenia

Tatranská Lomnica

27

30

53

Starý Smokovec

29

54

27

Štrbské Pleso

1

3

21

Štrba (Štrbské Pleso)

8

2

14

Mesto Vysoké Tatry

65

89

115

Podiel zabezpečených, nevhodne zabezpečených a nezabezpečených  odpadov na území mesta Vysoké Tatry

Podiel zabezpečených, nevhodne zabezpečených a nezabezpečených  odpadov na území mesta Vysoké Tatry

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

 

Všetky správy

August

Počuli ste, že...