Ochranári pomáhajú žabám migrovať už desať rokov

Ochranári pomáhajú žabám migrovať už desať rokov

Aj v tomto roku pracovníci z Chránených krajinných oblastí Záhorie a Malé Karpaty vybudovali zábrany na frekventovanej ceste z Hradišťa pod Vrátnom do Brezovej pod Bradlom. Zábrany pri ceste zabezpečia, aby obojživelníky neprechádzali cez vozovku, ale ostali pri nej. Ochranári ich následne pozbierajú a prenesú na druhú stranu. V minulosti na tomto úseku cesty dochádzalo počas jarnej migrácie k úhynom stoviek skokanov, ropúch či mlokov. Práve z tohto dôvodu ochrancovia prírody už desiaty rok pomáhajú obojživelníkom bezpečne migrovať.

Riešením by mohol byť aj žabochod

Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Medzi negatívne vplyvy, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov, môžeme rátať najmä masové úhyny na dopravných komunikáciách v obdobiach ich migračných ťahov. Z hľadiska masovosti je najnebezpečnejším práve jarný ťah dospelých jedincov zo zimovísk na miesta rozmnožovania. V spomínanom frekventovanom úseku sa v budúcnosti plánuje realizácia žabochodu. Zábrana je kontrolovaná a žaby sú prenášané do neďalekej mokrade.

Vernosť k jednému miestu

Pre väčšinu obojživelníkov je charakteristická tzv. vernosť miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka. To znamená, že sú schopné sa rozmnožovať iba na týchto miestach. V prípade premiestnenia na inú lokalitu môžu stratiť schopnosť rozmnožovania, či dokonca zahynúť. Obojživelníky je dôležité chrániť z viacerých dôvodov. Jednak sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože významnou súčasťou potravného reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých stavovcov (vtákov i cicavcov). Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.

 

Zdroj: Chránená krajinná oblasť Záhorie

Všetky správy

September

Počuli ste, že...