Druhý májový víkend patrí sťahovavým vtákom

Druhý májový víkend patrí sťahovavým vtákom

Vtáčie sťahovanie, migrácia, je úžasné jedinečné prírodné divadlo opakujúce sa dvakrát do roka. Na jar a na jeseň.

Túto udalosť v našej prírode nájdeme odpozorovanú a zachovanú aj v ľudových múdrostiach ako napríklad:

  • Keď sťahovavé vtáky na jar dlho nezačínajú švitoriť, bude ešte chladno.
  • Keď sťahovavé vtáky pritiahnu k moru, od ktorého fúka vietor, zastavujú sa a čakajú na zmenu počasia.
  • Keď sa skoro na jar, skôr než je zvykom, objavia u nás sťahovavé vtáky, môžeme sa spoľahnúť na skorú a teplú jar.
  • Keď nás sťahovavé vtáky opúšťajú skoro na jeseň, čakaj tuhú zimu.

Milióny vtákov každý rok podnikajú ďalekú neľahkú a vyčerpávajúcu cestu z Afriky a iných krajín, aby sa vrátili na svoje hniezdiská a vychovali svoje mláďatá, s ktorými sa potom späť vracajú na zimoviská. Slovensko je križovatkou ciest a domovom viacerých druhov sťahovavých vtákov. Niektoré sa u nás vyskytujú iba počas zimného obdobia a na jar odlietajú, iné u nás trávia jar a leto a ďalšie zas naším územím počas migrácie prelietavajú.

Rekordérom v migrácii je brehár hrdzavý, ktorý prekonal 11 000 km za 8 dní bez prestávky z Aljašky na Nový Zéland. Močiarnica mekotavá preletela zo Švédska do strednej Afriky za 3 dni - 6800 km, teda jej priemerná rýchlosť letu bola 95 km/hod.

Rybár dlhochvostý, ktorý hniezdi v Arktíde, zimuje v Antarktíde, vzdušnou čiarou prekoná 40 000 kilometrov. Pri použití geolokátorov sa ale zistilo, že nalietal 90 000 kilometrov. Za svoj život tak môže nalietať 2,5 milióna km! To je asi toľko ako trikrát na Mesiac a späť.

Foto: pixabay

SPOJME NAŠE HLASY PRE OCHRANU VTÁCTVA

V októbri 2017 v rámci 12. zasadnutia konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS COP12) v Manile na Filipínach zástupcovia dohovorov Životné prostredie pre Ameriku (EFTA), Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (UNEP/AEWA) oznámili inovatívne partnerstvo na zvýšenie povedomia o situácii sťahovavých vtákov po celom svete. Nové partnerstvo formálne spája dve najväčšie svetové kampane zamerané na vtáctvo Medzinárodný deň migrácie vtákov (IMBD) a Svetový deň sťahovavého vtáctva (WMBD), čím sa posilní celosvetové uznanie a ocenenie sťahovavých vtákov a zdôrazní sa naliehavá potreba ich ochrany.  Od roku 2018 nová spoločná kampaň bude vystupovať pod jedným názvom Svetový deň sťahovavého vtáctva (World Migratory Bird Day) a na oslavu tohto dňa sa budú veľké podujatia konať dvakrát ročne, druhú májovú (teraz 12. mája) aj októbrovú sobotu (13. októbra). Tento rok je dôležitým prechodným rokom v dejinách Svetového dňa sťahovaného vtáctva, ktorého cieľom je zjednotiť hlavné koridory migrujúcich vtákov alebo ťahové cesty - africko-euroázijskú (na plagáte červenou farbou), východoázijsko-austrálsku (na plagáte žltou farbou) a americkú ťahovú cestu (na plagáte oranžovou farbou).  

Týmto krokom sa Svetový deň sťahovaného vtáctva snaží osloviť širšie publikum a rozšíriť posolstvo o ochrane vtákov. Ako nová globálna platforma, ktorá zjednocuje celosvetové úsilie, bude v tento deň posilňovať vzdelávanie a zvyšovať povedomie o potrebe ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov na všetkých úrovniach vo všetkých častiach sveta.

Avšak aby oslavy, rôzne akcie a praktická a vzdelávacia činnosť na záchranu vtáctva boli ešte úspešnejšie a účinnejšie po celom svete, môžu sa podujatia organizovať počas celého roka, kedykoľvek v krajine migrujú vtáky, alebo sa vyskytujú sťahovavé druhy. Prispôsobujeme sa my migrácii vtáctva a nie ona nám.

OCHRANA VTÁCTVA 365 DNÍ V ROKU

Tému Spojme naše hlasy pre ochranu vtáctva dohovor posúva ešte ďalej a preto tento rok je vyhlásený aj ako Rok vtáctva, teda 365 dní ochrany vtáctva.

Tak ako vtáctvo nepozná hranice pri migrácii, tak je potreba ľudí, ktorí oslavujú svetový deň po celom svete, komunikovať a učiť sa navzájom, bez ohľadu na hranice a v globálnom meradle sa zamerať na ochranu ťahových ciest vtáctva. 

Poznáme tri ťahové cesty a to africko-euroázijskú, východoázijsko-austrálsku a americkú migračnú trasu. Tie sú určované geomorfologickými pomermi, ako sú údolia veľkých riek, morské pobrežia, horské masívy, priesmyky, a miestnymi podmienkami, ako sú zdroje potravy, miesta odpočinku a podobne.

Svetový deň sťahovavých vtákov využíva tri „politické“ ťahové trasy, aby zdôraznil význam cezhraničnej spolupráce na ochranu vtákov. Tieto oblasti, označené nižšie žltou, modrou a zelenou farbou, sú politické trasy, ktoré sa viac zameriavajú na krajiny, ktoré zdieľajú sťahovavé vtáky tohto regiónu, ako na biológiu samotných sťahovavých vtákov.

Africko-euroázijská migračná trasa (nižšie žltou farbou) spája miesta na hniezdenie v Európe a severnej Ázii so zimoviskami v Afrike a zahŕňa aj životne dôležité miesta na Blízkom východe a Stredomorí.                          

Východoázijsko-austrálska trasa (nižšie modrou farbou) spája hniezdiská v severovýchodnej Ázii so zimoviskami v juhovýchodnej Ázii a Austrálii a zahŕňa životne dôležité oddychové miesta v Číne a na Kórejskom polostrove.

Americká migračná trasa (nižšie zelenou farbou) spája severoamerické hniezdne oblasti so zimoviskami v Karibiku a Strednej a Južnej Amerike.

Prostredníctvom činností, ktoré sa vykonávajú na týchto troch trasách a výslednej výmeny informácií, má tento deň zvýšiť úroveň povedomia o všeobecných a špecifických hrozbách, ktorým čelia vtáky počas migrácie.

Ľudia na celom svete porovnaním svojich skúseností a záujmov, zdieľaním príbehov a aktivít, pozdvihnú svoj hlas a uskutočnia aktivity, ktoré budú mať ešte väčší dosah ako len v rámci jednej migračnej trasy, ale na všetkých trasách a podčiarknu tak skutočnosť, že ochrana vtáctva je naozaj globálnym problémom.

PRIBUDLI NÁM NOVÉ VTÁČIE DRUHY NA SLOVENSKU?

V roku 2016 ornitológovia na Slovensku zaznamenali štyri nové druhy vtákov. „V troch prípadoch išlo o druhy, ktorých domovom je najmä Ázia a ich zastihnutie súvisí s východným prúdením, ktoré nás sprevádzalo počas jesene. Ako prvý sa o slovo prihlásil bradáň žltohlavý menom Adonis,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Od júna 2016 ho bolo možné vidieť s malými prestávkami viac ako mesiac v Tatrách. „Dôvodom pre jeho výskyt na našom území bol možno jeho český pôvod, vyliahol sa v ZOO Ostrava. Dohľadaný bol na základe signálu z vysielačky, ktorými sú vybavené všetky vypúšťané jedince,“ priblížil Slobodník.

Ďalšie dva druhy sa na prelome septembra a októbra odchytili za účelom ich označenia krúžkom. „Strnádka malá rovnako aj kolibkárik dlhochvostý sú menšími druhmi spevavcov, ktoré by sme len veľmi ťažko s istotou identifikovali pozorovaním v prírode. Domovom kolibkárika je stredná a východná Ázia, strnádka malá obýva severnú Európu aj Áziu. Oba druhy však zimujú v juhovýchodnej Ázii, takže ich výskyt je o to zaujímavejší,“ povedal Slobodník.

Zoznam vtákov Slovenska rozšírila ako posledná čajka orlia, ktorej najbližšie hniezdisko sa nachádza na pobreží Čierneho mora.Tento druh bol pozorovaný v prvej polovici novembra pri Trnave,“ priblížil Slobodník. Počet zaznamenaných vtáčích druhov sa tak na Slovensku rozšíril na vyše 360.

PRISPEJTE K OCHRANE MIGRUJÚCEHO VTÁCTVA

  • zdieľaním kampane Svetového dňa sťahovavých vtákov, webovej stránky, plagátu na sociálnych sieťach a povzbuďte miestnych organizátorov, aby sa o tomto dni dozvedeli viac a zaregistrujte svoje podujatia na webovej stránke WMBD worldmigratorybirdday.org
  • podporou vnútroštátnych orgánov, miestnych komunít, organizácií zameraných na ochranu prírody a vtáctva, energetického sektoru a jednotlivcov, aby sa legislatívne, či prakticky zapojili do kampane a zlepšila sa tak ochrana migrujúcich vtákov v našej krajine a regióne
  • pripojením sa k rozrastajúcej sa komunite svetového dňa, ktorá spája miestnych ľudí s ostatnými z celého sveta so spoločným cieľom zachovať naše sťahovavé vtáky. Kampaň nájdete na:

www.facebook.com/worldmigratorybirdday, www.twitter.com/wmbd, www. instagram.com/worldmigratorybirdday, www.youtube.com/WMBDkampaň

www.twitter.com/wmbd, www. instagram.com/worldmigratorybirdday, www.youtube.com/WMBDkampaň

Iba s vašou pomocou a podporou tisícov iných zainteresovaných ľudí na celom svete môžeme zachovať sťahovavé vtáky a ich migračné trasy pre budúce generácie.

Pracujme spoločne na ochrane sťahovavého vtáctva a ich biotopov po celom svete!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

Správa Národného parku Poloniny uskutoční 17. mája pre žiakov a učiteľov Spojenej školy internátnej v Snine prednášku na tému Spojme svoje hlasy, ktorá bude doplnená o hravé náučno-výchovné aktivity a premietanie krátkych filmov o vtáčej ríši.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala 13. apríla v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/ BirdLife Slovensko pre verejnosť už druhý ročník podujatia Vtáčie vítanie jari v Lesoparku Chrasť v Žiline, na ktorom počas exkurzie mohli návštevníci spoznať 23 druhov vtáctva podľa vzhľadu a hlasu.

Dňa 10. mája uskutoční pre žiakov 6. ročníka ZŠ Gbeľany výukový program Vtáčí život, v rámci ktorého žiaci zistia prečo sa vtáky sťahujú a čo ich pri migrácii ohrozuje, budú spoznávať druhy vtákov podľa hlasu aktivitou Vtáčie bingo a priblížime si Chránené vtáčie územie Malá Fatra. Pre verejnosť správa v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko pripravuje 19. mája terénnu exkurziu zameranú na pozorovanie a poznávanie vtáctva do národného parku do Hradskej doliny (pri Starom hrade).

Správa Národného parku Slovenský kras zrealizuje 3. mája  pre žiakov 1. stupňa na ZŠ Nižná Slaná tri prednášky a aktivity na tému Bocian. V júni plánuje terénnu exkurziu pre žiakov 4. ročníka zo ZŠ Zakarpatská v Rožňave do Krásnohorskej Dlhej Lúky spojenú s aktivitami na tému sťahovavého vtáctva.

Správa TANAP uskutočnila 2. mája pre deti z Liečebného domu Lúč v Hornom Smokovci besedu o sťahovavých vtákoch, ktorá bola spojená s pozorovaním vtáctva cez ďalekohľady a ich určovaním.

Dňa 9. mája zrealizuje pre žiakov zo ZŠ Francisciho v Poprade v rámci Školy v prírode v Novej Lesnej prezentáciu o sťahovavých vtákoch. V dňoch 15. až 30. mája pripravuje správa pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Matejovce v Poprade a ZŠ Komenského v Poprade prezentácie zamerané na zaujímavosti o sťahovavých vtákoch, ktoré budú doplnené o pozorovanie vtákov v okolí s ďalekohľadmi a ich určovaním.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pripravuje v spolupráci s  Babiogórskim Parkom Narodowym v rámci cezhraničného projektu INTERREG - Vtáky Babej hory v dňoch od 21. mája  do 25. mája pre žiakov ZŠ Rabčice, ZŠ Sihelné, ZŠ Zubrohlava a ZŠ v Oravskej Polhore prednášky o spoločných vtáčích druhoch na Babej hore a ich potrebnej ochrane. V sobotu 26. mája zrealizuje v skorých ranných hodinách (cca o 3. hod ráno) exkurziu k Oravskej priehrade so žiakmi ZŠ v Oravskej Polhore a ZŠ v Rabčiciach zameranú na pozorovanie vtáctva, poznávanie ich hlasových prejavov a vypracovanie zápiskov, pracovných listov. Žiakov do tajov vtáctva zasvätia ornitológovia z Poľska a Slovenska. 

Podujatie Vtáčie vítanie jari v Lesoparku Chrasť v Žiline, Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne, autor: Správa NP Malá Fatra

Pozorovanie vtáctva pomocou ďalekohľadov deťmi z Liečebného domu Lúč v Hornom Smokovci, Správa TANAP, autor: M. Proháczková

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroj: http://www.worldmigratorybirdday.org/

http://vtaky.sk

https://enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/363

http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/infopanel/tlacove-spravy/r-2016/1161-druhy-majovy-vikend-patri-stahovavym-vtakom

http://www.birdlife.org/worldwide/programme-additional-info/migratory-birds-and-flyways

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...