Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8210
Názov biotopu :Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
Priaznivý stav :65.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria pionierske spoločenstvá rastúce v skalných štrbinách a na skalných terasách vo vápencových oblastiach Karpát, pričom vystupuje až do subalpínskych polôh Tatier. Funkciu pionierskych rastlín plnia lišajníky a machorasty, z vyšších rastlín sú prítomné drobné skalné druhy, ktoré dobre znášajú špecifické klimatické a pôdne podmienky. Na skalách vo vyšších polohách Tatier a Fatry sú nápadné najmä kvetnaté porasty s plesnivcom, astrou alpínskou a horcami. Aj spoločenstvá v nižších polohách sú významné a vzácne z hľadiska biodiverzity. Nápadné porasty vytvárajú najmä papraďorasty so svojou schopnosťou osídľovať plytké štrbiny vyplnené minimálnou vrstvičkou pôdy. Na zatienených vlhkých stenách a v hlbokých inverzných roklinách sa vytvárajú na skalách bohaté porasty vlhkomilných druhov. Na ne sa svojím výskytom viažu viaceré vzácne druhy flóry aj fauny, z endemitov najmä chudôbka vždyzelená Beckerova, ch. drsnoplodá Klášterského, klinček lesklý, k. včasný Lumnitzerov a k. včasný pravý.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0150 Červený grúň
SKUEV0153 Horné lazy
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0194 Hybická tiesňava
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0246 Šupín
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0296 Turková
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0339 Pieninské bradlá
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0581 Klapy
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0800 Devínska hradná skala
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0920 Sokolia skala
SKUEV0921 Meliatsky profil
SKUEV0941 Trebejovské skaly
SKUEV0942 Bradlové pásmo

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR