Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Methodologies
    Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike.  (883 kB)
 
    Metodika na vypracovanie projektov ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma.  (0 kB) (116 kB)
 
 
    Postup krokov analýzy dát pri výbere CHVÚ  (26 kB) (5 kB)
Vypracovanie vedeckých návrhov CHVÚ a ÚEV
    Postup krokov analýzy dát pri výbere CHVÚ  (26 kB) (5 kB)
    Metodika postupu výberu ÚEV  (235 kB) (168 kB)
    Spracovanie dát o lesných biotopoch  (147 kB) (31 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR