# #

Chránené vtáčie územia SR

Základné informácie

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) je biotop druhov vtákov európskeho významu alebo biotop sťahovavých druhov vtákov chránený za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. V rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000 predstavujú chránené vtáčie územia novú kategóriu. Systém územnej ochrany na Slovensku je založený na stupňoch ochrany, v ktorých sú stanovené všeobecné rozsahy obmedzení. Na rozdiel od tohto systému u nás platí vo všetkých chránených vtáčích územiach v rámci sústavy Natura 2000 najnižší 1. stupeň stupeň ochrany so základnými obmedzeniami platnými na celom území. Špecifické podmienky ochrany sú zadefinované vo vyhláškach jednotlivých území prostredníctvom zakázaných činností, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na predmet ich ochrany. Tieto územia sú vyberané jednotlivými členskými štátmi EÚ a priamo nahlasované Európskej komisii.

Keďže je tento projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie, zahŕňa len územia mimo rozvinutých regiónov. Z tohto titulu nerieši problematiku chránených vtáčích území, ktoré zasahujú do Bratislavského kraja. Konkrétne sa jedná o Sysľovské polia, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Lehnice a Úľanskú mokraď. Nezaoberá sa tiež chránenými vtáčími územiami vyhlásenými až po schválení projektu: Čergov, Chočské vrchy, Levočské vrchy, Slovenský raj a Špačinsko–nižnianské polia.

k 1.1.2013

č.

názov chráneného vtáčieho územia (CHVÚ)

výmera (v ha)

vyhláška
MŽP SR v Z. z.

zo dňa

účinnosť od

1

Horná Orava

58 738,0000

173/2005

6.4.2005

1.5.2005

2

Malé Karpaty

50 633,6000

216/2005

29.4.2005

1.6.2005

3

Lehnice

2 346,8500

377/2005

8.8.2005

1.9.2005

4

Sysľovské polia

1 772,9400

234/2006

12.4.2006

1.5.2006

5

Dolné Považie

31 195,5000

593/2006

12.10.2006

15.11.2006

6

Tribeč

23 802,8000

17/2008

7.1.2008

1.2.2008

7

Ostrovné lúky

8 297,7000

18/2008

7.1.2008

1.2.2008

8

Ondavská rovina

15 906,5600

19/2008

7.1.2008

1.2.2008

9

Poiplie

8 062,9000

20/2008

7.1.2008

1.2.2008

10

Kráľová

1 215,8200

21/2008

7.1.2008

1.2.2008

11

Košická kotlina

17 354,3100

22/2008

7.1.2008

1.2.2008

12

Parížske močiare

376,5800

23/2008

7.1.2008

1.2.2008

13

Poľana

32 188,3800

24/2008

7.1.2008

1.2.2008

14

Bukovské vrchy

40 932,4200

25/2008

7.1.2008

1.2.2008

15

Medzibodrožie

33 753,7000

26/2008

7.1.2008

1.2.2008

16

Dolné Pohronie

229,3200

27/2008

7.1.2008

1.2.2008

17

Cerová vrchovina - Porimavie

30 187,7000

30/2008

7.1.2008

1.2.2008

18

Žitavský luh

155,4000

31/2008

7.1.2008

1.2.2008

19

Sĺňava

509,2700

32/2008

7.1.2008

1.2.2008

20

Úľanská mokraď

18 173,9100

437/2008

24.10.2008

15.11.2008

21

Dunajské luhy

16 511,5800

440/2008

24.10.2008

15.11.2008

22

Strážovské vrchy

58 673,0800

434/2009

17.9.2009

1.11.2009

23

Dubnické štrkovisko

40,7700

435/2009

17.9.2009

1.11.2009

24

Senianske rybníky

2 668,4700

436/2009

17.9.2009

1.11.2009

25

Laborecká vrchovina

102 813,9100

438/2009

17.9.2009

1.11.2009

26

Muránska planina - Stolica

25 796,4600

439/2009

17.9.2009

1.11.2009

27

Veľkoblahovské rybníky

91,3400

187/2010

16.4.2010

15.5.2010

28

Nízke Tatry

98 168,5200

189/2010

16.4.2010

15.5.2010

29

Slovenský kras

43 860,2400

192/2010

16.4.2010

15.5.2010

30

Slanské vrchy

60 247,4200

193/2010

16.4.2010

15.5.2010

31

Veľká Fatra

47 445,0100

194/2010

16.4.2010

15.5.2010

32

Vihorlatské vrchy

48 286,2639

195/2010

16.4.2010

15.5.2010

33

Volovské vrchy

121 420,6500

196/2010

16.4.2010

15.5.2010

34

Záhorské Pomoravie

31 072,9200

202/2010

16.4.2010

15.5.2010

35

Malá Fatra

66 228,0600

2/2011

22.12.2010

15.1.2011

36

Slovenský raj

25 243,0000

3/2011

22.12.2010

15.1.2011

37

Tatry

54 611,2900

4/2011

22.12.2010

15.1.2011

38

Chočské vrchy

16 817,5000

26/2011

1.2.2011

15.2.2011

39

Špačinsko-nižnianske polia

5 533,5300

27/2011

1.2.2011

15.2.2011

40

Čergov

35 849,7100

28/2011

1.2.2011

15.2.2011

41

Levočské vrchy

45 597,6347

434/2012

19.12.2012

1.1.2013

spolu

1 282 811,0186

podiel 41 CHVÚ z rozlohy SR

26,16 %

Mapa CHVÚ Slovenska