# #

Výberové druhy vtákov

Druhy monitorované v jednotlivých CHVÚ

Zoznam druhov monitorovaných v jednotlivých CHVÚ v rámci dlhodobého systematického monitoringu
Tabuľka udáva prehľadný zoznam druhov a skupín druhov, ktoré sú predmetom ochrany v národnej sústave chránených vtáčích území. Územia v ktorých je predmetný druh predmetom ochrany sú farebne vyznačené. Výberové druhy v jednotlivých CHVU zároveň spadajú do dvoch kategórií a to 1) kritériové druhy a 2) 1 % druhy. Druhy, ktoré sú pre príslušné CHVU kritériovými sú vyznačené hnedou, druhy, ktoré sú 1 % sú vyznačené šedou.

Použitá literatúra:
SOS/BirdLife Slovensko 2013: Metodika systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach. – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica.