# #

Kontakty

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28/B
974 01 Banská Bystrica

RNDr. Dušan Karaska, projektový manažér
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
tel: 043 552 24 66
mob: +421 911 390 256
fax: 043 552 24 66
e-mail: dusan.karaska@sopsr.sk

Bc. Monika Belopotočanová, administratívna pracovníčka projektu
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
tel: 043 552 24 66
mob: +421 903 298 410
fax: 043 552 24 66
e-mail: monika.belopotocanova@sopsr.sk