# #

O projekte

Spôsob realizácie

Za riadenie projektu bude zodpovedať ŠOP SR. Jednotlivé aktivity budú zabezpečené odborníkmi a vedeckými inštitúciami. Výstupy projektu budú podrobené odbornej oponentúre. Mapovanie podľa overených metodických postupov bude koordinovať projektový manažér, zoológ a 11 regionálnych koordinátorov (pracovníci ŠOP SR).

Aktivity
- mapovanie aktuálneho stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ
- vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ
- vyhodnotenie mapovania, spracovanie a publikácia výsledkov
- overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v CHVÚ
- definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ
- propagácia cieľov a výsledkov projektu