# #

Monitoring

Metodická časť

Usmernenie k mapovaniu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach na Slovensku v rámci projektu „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa“ STIAHNUŤ

Metódy systematického dlhodobého monitoringu na zhromaždiskách vtákov STIAHNUŤ
- Monitoring vodného vtáctva počas zimovania
- Monitoring vodného vtáctva počas migrácie
- Monitoring nocovísk

Metodika CES pre projekt „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa“ STIAHNUŤ

Metódy systematického dlhodobého monitoringu vtákov počas migrácie STIAHNUŤ
- Monitoring migrácie prostredníctvom ornitologických stacionárov
- Program krúžkovania s konštantným úsilím – CES („Constant Effort Sites Scheme“)


Fotografie:
Ing. Róbert Trnka
(archív CHKO Horná Orava)