# #

Publikácie

Propagačné materiály

Krátky informačný filmový spot prezentujúci projekt „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ 1. etapa“
- názov: „Mapovanie a monitoring vtákov v chránených vtáčích územiach na Slovensku“
- trvanie: 26 minút
- začiatok: 09/2009

Informačný leták prezentujúci projekt „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa“
- parametre: A4, obojstranný, farebný, zložený
- pripravuje sa