Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6190
Názov biotopu :Dealpínske travinnobylinné porasty
Priaznivý stav :36.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria travinno-bylinné spoločenstvá s dominantnou ostrevkou vápnomilnou a svetlo- a suchomilnými druhmi, ktoré sú živým svedectvom vývoja rastlinstva v stredoeurópských pohoriach po skončení doby ľadovej. Vyskytujú sa v nich alpsko-karpatské druhy. Mnohé zostúpili z vysokých pohorí pred horským ľadovcom do nižších polôh. Nepriaznivé klimatické obdobie prežili na výslnných vápencových a dolomitových svahoch. Dnes rastú vo vysokých horách. V nižších polohách zotrvávajú na severných svahoch a zatienených tiesňavách (dealpíny). Iné prežili nepriaznivé obdobie na výslní v alpských alebo karpatských predhoriach a do vysokých pohorí sa už nevrátili (prealpíny). Spoločenstvá majú reliktný charakter. Vyskytujú sa vo vápencových a dolomitových oblastiach centrálnych Karpát a ich predhoriach. Viažu sa na stanovištia, ktoré nikdy neboli pokryté súvislým lesným porastom. Na vhodných stanovištiach vytvárajú komplex s reliktnými borovicovými lesmi s borovicou lesnou, teplomilnými dúbravami s dubom plstnatým a vápencovými bučinami.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0021 Vinište
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0136 Dolné lazy
SKUEV0137 Záhrada
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0305 Choč
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0506 Orlie skaly
SKUEV0581 Klapy
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0855 Dedkovo
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0920 Sokolia skala
SKUEV0941 Trebejovské skaly

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR