Tlačové informácie

Náučný chodník a pozorovacie veže pri Hrhovských rybníkoch

Jedinečnosť chráneného územia na oboch stranách slovensko- maďarskej hranice pri Hrhove v okrese Rožňava má vyzdvihnúť projekt Úžasný vtáčí svet bez hraníc. Realizuejeme ho v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. A pochváliť sa dnes už môžeme konkrétnymi výsledkami.

Čítaj viac

Karpatské bukové pralesy už majú vymedzené hranice

Po dvanástich rokoch má Slovensko konečne vymedzené hranice Starých bukových lesov a bukových pralesov Karpát. Materiál s úpravou hraníc schválila Vláda SR a tomuto vzácnemu územiu zapísanému v Zozname svetového dedičstva UNESCO tak budeme môcť zaistiť potrebnú ochranu.

Čítaj viac

Čistenie významného geologického profilu v Meliate

Po úspešnom májovom workshope zameranom na poznávanie hornín, minerálov a geologických procesov pokračovala skupina anorganikov ŠOP SR vo svojej činnosti ďalšou zaujímavou akciou. Bolo ňou vyčistenie jedného z najvýznamnejších geologických profilov Západných Karpát – Meliatskeho profilu.

Čítaj viac

Vtáčie ostrovy - ich význam a dôležitosť

V súčasnosti je jedným z najväčších dôvodov ohrozenia rastlín a živočíchov strata vhodného prirodzeného prostredia. V prípade mnohých vodných druhov vtákov boli ostrovy na stojatých a tečúcich vodách ich významným hniezdiskom. Umožňovali im zvýšenú ochranu pred predátormi i pokoj pred vyrušovaním.

Čítaj viac

Pripomenuli sme si storočnicu štátnej ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovala v utorok a stredu 15. – 16. októbra na Taľoch národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Čítaj viac

V CHKO Biele Karpaty si pripomenuli 40. výročie vyhlásenia

Uplynulý piatok a sobotu (11. – 12. októbra 2019) sa v hoteli Vršatec a jeho okolí uskutočnilo podujatie k 40. výročiu vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Čítaj viac

30. výročie vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina

Minulý týždeň, presne 10. októbra uplynulo 30 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina, a to Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 113/1989 Zb. na ploche 16 278 ha.

Čítaj viac


    Január

    Počuli ste, že...