Tlačové informácie

Prezidentka SR odobrila novelu zákona o ochrane prírody

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok novelu zákona o ochrane prírody. Je presvedčená, že jej plusy prevyšujú mínusy.

Čítaj viac

Vydarená Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici

V rámci Európskej noci výskumníkov sme v piatok 27. septembra v Europa SC Banská Bystrica prezentovali svoju činnosť aj my - Štátna ochrana prírody SR.

Čítaj viac

Rysie prírastky v Javorníkoch

Jednou z obsahových stránok práve prebiehajúceho medzinárodného projektu INTERREG SK – CZ Veľké šelmy je aj satelitná telemetria dvoch jedincov rysa ostrovida: samca s pracovným menom „Rúfus“ a samice „Hermíny“. Deje sa tak v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Rysí pár sa v súčasnosti môže pochváliť novými prírastkami.

Čítaj viac

Bernský dohovor - 40 inšpirujúcich príbehov ochrany prírody

„Zdravá príroda, zdraví Európania“ - motto oficiálnej kampane osláv tohto významného 40. výročia dohovoru odzrkadľuje nevyhnutnosť ochrany prírody v našich životoch. Kampaň poukazuje na najvýznamnejšie výsledky štyroch dekád práce v oblasti ochrany prírody.

Čítaj viac

Program starostlivosti o Horský park v Bratislave

Nastavenie jasných pravidiel, ktoré zabezpečia ochranu vzácnych území je hlavnou úlohou našich programov starostlivosti o chránené územia. Jedným z nich je aj Program starostlivosti o Chránený areál Horský park v Bratislave, ktorý v spolupráci s hlavným mestom vypracovala Štátna ochrana prírody SR.

Čítaj viac

Karpatské bukové pralesy dostanú účinnú ochranu

Po viac ako dvanástich rokoch je na stole návrh hraníc Karpatských bukových pralesov, ktorý zabezpečí účinnú ochranu tejto jedinečnej lokality UNESCO na Slovensku.

Čítaj viac

Reakcia na hoax LZ VLK o Morskom oku

Lesoochránarske zoskupenie VLK na svojej facebookovej stránke zverejnilo pred niekoľkými dňami príspevok, v ktorom napáda Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Vihorlat, že v národnej prírodnej rezervácii Morské oko rekonštruuje chatu v utajenom režime, že dané územie chce vyňať z piateho stupňa ochrany, ďalej že chceme v tejto rezervácii vystrieľať bobry, vyrúbať okolité stromy a vodnú hladinu osadiť skútrami. Všetko sú to vymyslené a nepravdivé informácie.

Čítaj viac


    Máj

    Počuli ste, že...