Tlačové informácie

Vzácny zbehovec ihlanovitý v Západných Tatrách

Západné Tatry sú okrem iného vzácne aj druhmi, ktoré sú laickou verejnosťou často prehliadané. Len málo kto vie, že sa tu vyskytuje rastlina, ktorú môžete v rámci celého Slovenska nájsť len na niekoľkých lokalitách v Jamnickej a Račkovej doline.

Čítaj viac

Spolupráca na atlase vtákov

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko na území v pôsobnosti niekoľkých našich Správ Chránených krajinných oblasti (CHKO) a národných parkov (NP). Cieľom bolo mapovanie vtákov pre nový atlas – doplnenie údajov o hniezdiacom vtáctve v nedostatočne preskúmaných kvadrátoch.

Čítaj viac

Prezidentka SR odobrila novelu zákona o ochrane prírody

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok novelu zákona o ochrane prírody. Je presvedčená, že jej plusy prevyšujú mínusy.

Čítaj viac

Vydarená Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici

V rámci Európskej noci výskumníkov sme v piatok 27. septembra v Europa SC Banská Bystrica prezentovali svoju činnosť aj my - Štátna ochrana prírody SR.

Čítaj viac

Rysie prírastky v Javorníkoch

Jednou z obsahových stránok práve prebiehajúceho medzinárodného projektu INTERREG SK – CZ Veľké šelmy je aj satelitná telemetria dvoch jedincov rysa ostrovida: samca s pracovným menom „Rúfus“ a samice „Hermíny“. Deje sa tak v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Rysí pár sa v súčasnosti môže pochváliť novými prírastkami.

Čítaj viac

Bernský dohovor - 40 inšpirujúcich príbehov ochrany prírody

„Zdravá príroda, zdraví Európania“ - motto oficiálnej kampane osláv tohto významného 40. výročia dohovoru odzrkadľuje nevyhnutnosť ochrany prírody v našich životoch. Kampaň poukazuje na najvýznamnejšie výsledky štyroch dekád práce v oblasti ochrany prírody.

Čítaj viac

Program starostlivosti o Horský park v Bratislave

Nastavenie jasných pravidiel, ktoré zabezpečia ochranu vzácnych území je hlavnou úlohou našich programov starostlivosti o chránené územia. Jedným z nich je aj Program starostlivosti o Chránený areál Horský park v Bratislave, ktorý v spolupráci s hlavným mestom vypracovala Štátna ochrana prírody SR.

Čítaj viac


    Január

    Počuli ste, že...