Tlačové informácie

15 rokov zubra hrivnatého v Poloninách

Tento decembrový mesiac si v Národnom parku Poloniny pripomínajú, že pred pätnástimi rokmi (10. 12. 2004) bola 5 – členná črieda aklimatizovaných zubrov vypustená do voľnej prírody Slovenska. V súčasnosti evidujeme v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny 40 jedincov zubra vo voľnej prírode v dvoch čriedach.

Čítaj viac

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom

Náučno-populárnu výstavu o medveďovi hnedom Ursus Arctos môžete zhliadnuť od stredy 11. decembra v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave na Vajanského nábreží. Prostredníctvom nej návštevníci nazrú do života našej najväčšej šelmy a získajú poznatky zo súčasných výsledkov výskumu.

Čítaj viac

Predĺžili sme prijímanie žiadostí v Programe ochrany prírody

Chcete získať finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny? Zapojte sa do Programu ochrany prírody (POP), ktorý pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) formou dotácie na rok 2020. Prijímanie žiadostí sme predĺžili do 16. decembra.

Čítaj viac

Pomoc korytnačke močiarnej v NPR Tajba

Národná prírodná rezervácia (NPR) Tajba je jedno z mála útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku. V poslednom období pre nedostatok zrážok hrozilo, že korytnačky nebudú mať dosť vody na bezpečné zazimovanie v tejto lokalite na východe krajiny. Preto sme sa rozhodli zavodniť túto lokalitu. Od štvrtka do nedele sme prečerpávali vodu a zavodňovali mŕtve rameno Bodrogu.

Čítaj viac

Manažment na vzácnej genofondovej ploche Starina

Správa NP Poloniny pristúpila v uplynulých dňoch k manažmentu vzácnej lokality v Starine. Ide o geofondovú plochu v katastrálnom území Stakčín, ktorá je výnimočná tým, že sa tu na jednom mieste vyskytuje chránený druh motýľa – modráčik horcový (Maculinea alcon) a chránený druh rastliny - horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe).

Čítaj viac

Krajší domov pre včeláriky zlaté

V mesiaci november sa na základe iniciatívy našej Správy CHKO Štiavnické vrchy zrealizoval regulačný zásah na ochranu a obnovenie biotopu chráneného druhu Včelárika zlatého (Merops apiaster). Udialo sa tak v území obce Opatovská Nová Ves.

Čítaj viac

Čo sa deje 15 rokov po ničivej víchrici v Tatrách

Lesy Tatranského národného parku po pätnástich rokoch od veternej kalamity už nepripomínajú mesačnú krajinu ani púšť. Pri príležitosti najsmutnejšieho výročia ničivej víchrice to skonštatoval riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

Čítaj viac


    Máj

    Počuli ste, že...