Tlačové informácie

Nová hniezdna stena pre brehuľu riečnu

Správa Národného parku Veľká Fatra sa rozhodla vytvoriť novú hniezdnu stenu pre brehuľu riečnu neďaleko starého koryta rieky Váh. Práve v tejto lokalite sa núka množstvo potravy v podobe blanokrídleho hmyzu.

Čítaj viac

Ako nahlásiť škody spôsobené chráneným živočíchom?

Ak sme rozumní a vážime si prírodu okolo seba, tak chceme i vlka sýteho i ovcu celú, alebo takto: Vlkom strhnuté ovce, alebo medveďom navštívené včelstvá nepotešia žiadneho chovateľa. Je množstvo chovateľov oviec či včelárov, ktorí sa ešte nestretli s tým, ako a komu nahlásiť prípadnú škodu, ktorá im vznikla na stáde oviec, či na včelstvách. Niektorí z nich dokonca ani netušia, že niečo také ako štátne kompenzácie za škody existujú.

Čítaj viac

Rekonštrukcia ISOP Sitno

Štátna ochrana prírody SR realizuje tento rok rekonštrukciu expozície ochrany prírody umiestnenú v Informačnom stredisku ochrany prírody (ISOP) v budove bývalej rozhľadne v NPR Sitno. Terajšia expozícia nielen vekom, ale aj obsahom a prevedením nespĺňa požiadavky aktuálnosti a súčasnému trendu.

Čítaj viac

Zber lesných plodov je v národnom parku zakázaný

V týchto letných dňoch sa strážcovia prírody jednotlivých Správ národných parkov zameriavajú okrem inej činnosti aj na nelegálny zber lesných plodov. Je totiž pre verejnosť zakázaný na celom území národného parku.

Čítaj viac

Nová online kamera v NP Veľká Fatra – „Kalisko“

Nakoľko aktivita medveďov v starom bukovo – jedľovom lese na pár mesiacov ustála, Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra pripravila nový pohľad na tzv. „kalisko“ npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera – umelo vytvorené jazierko, ktoré bude slúžiť na bahnenie diviačej a jelenej zveri, ktorá sa bahnením zbavuje kožných parazitov a tiež sa efektívne ochladzuje počas letných horúčav. Určite sa môžete tešiť aj na pravidelné návštevy medveďov, keďže v blízkosti lokality nie je iný vodný zdroj.

Čítaj viac

Spájanie bezzásahovosti s povodňou je nepodložené a nezmyselné

B. Bystrica/Svit (3. augusta) – Štátna ochrana prírody SR opätovne odmieta tvrdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Štátnych lesov TANAP-u o nezodpovednom konaní. Spájanie bezzásahovosti s povodňou je nepodložené a nezmyselné.

Čítaj viac

Biosférické rezervácie UNESCO na Slovensku spĺňajú prísne kritériá excelentnosti

Posledný júlový týždeň sa v indonézskom Palembangu konalo 30 zasadnutie Medzinárodnej koordinačnej rady Programu UNESCO Človek a biosféra (ICC MAB). Slovenská republika je už tretí rok členom tohto významného orgánu. Jedným z bodov rokovania bola implementácia procesu excelentnosti a zlepšovania Svetovej siete biosférických rezervácií (BR). V rámci tohto procesu boli hodnotené aj tri slovenské biosférické rezervácie biosférické rezervácie - Slovenský Kras, Východné Karpaty a Tatry.

Čítaj viac


    Október

    Počuli ste, že...