Tlačové informácie

Vtáčie ostrovy - ich význam a dôležitosť

V súčasnosti je jedným z najväčších dôvodov ohrozenia rastlín a živočíchov strata vhodného prirodzeného prostredia. V prípade mnohých vodných druhov vtákov boli ostrovy na stojatých a tečúcich vodách ich významným hniezdiskom. Umožňovali im zvýšenú ochranu pred predátormi i pokoj pred vyrušovaním.

Čítaj viac

Pripomenuli sme si storočnicu štátnej ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovala v utorok a stredu 15. – 16. októbra na Taľoch národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Čítaj viac

V CHKO Biele Karpaty si pripomenuli 40. výročie vyhlásenia

Uplynulý piatok a sobotu (11. – 12. októbra 2019) sa v hoteli Vršatec a jeho okolí uskutočnilo podujatie k 40. výročiu vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Čítaj viac

30. výročie vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina

Minulý týždeň, presne 10. októbra uplynulo 30 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina, a to Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 113/1989 Zb. na ploche 16 278 ha.

Čítaj viac

Vzácny zbehovec ihlanovitý v Západných Tatrách

Západné Tatry sú okrem iného vzácne aj druhmi, ktoré sú laickou verejnosťou často prehliadané. Len málo kto vie, že sa tu vyskytuje rastlina, ktorú môžete v rámci celého Slovenska nájsť len na niekoľkých lokalitách v Jamnickej a Račkovej doline.

Čítaj viac

Spolupráca na atlase vtákov

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko na území v pôsobnosti niekoľkých našich Správ Chránených krajinných oblasti (CHKO) a národných parkov (NP). Cieľom bolo mapovanie vtákov pre nový atlas – doplnenie údajov o hniezdiacom vtáctve v nedostatočne preskúmaných kvadrátoch.

Čítaj viac

Prezidentka SR odobrila novelu zákona o ochrane prírody

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok novelu zákona o ochrane prírody. Je presvedčená, že jej plusy prevyšujú mínusy.

Čítaj viac


    November

    Počuli ste, že...