Tlačové informácie

Karpatské bukové pralesy dostanú účinnú ochranu

Po viac ako dvanástich rokoch je na stole návrh hraníc Karpatských bukových pralesov, ktorý zabezpečí účinnú ochranu tejto jedinečnej lokality UNESCO na Slovensku.

Čítaj viac

Reakcia na hoax LZ VLK o Morskom oku

Lesoochránarske zoskupenie VLK na svojej facebookovej stránke zverejnilo pred niekoľkými dňami príspevok, v ktorom napáda Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Vihorlat, že v národnej prírodnej rezervácii Morské oko rekonštruuje chatu v utajenom režime, že dané územie chce vyňať z piateho stupňa ochrany, ďalej že chceme v tejto rezervácii vystrieľať bobry, vyrúbať okolité stromy a vodnú hladinu osadiť skútrami. Všetko sú to vymyslené a nepravdivé informácie.

Čítaj viac

Otázky a odpovede k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Napriek tvrdému odporu sa ministerstvu životného prostredia po sedemnástich rokoch podarilo zmeniť k lepšiemu súčasné pomery panujúce v národných parkoch. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny prijatá Národnou radou SR zakazuje plošné výruby v národných parkoch a významne posilňuje kompetencie Štátnej ochrany prírody SR v treťom a vyššom stupni ochrany.

Čítaj viac

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody

Po sedemnástich rokoch parlament schválil prelomovú zmenu v ochrane prírody na Slovensku!

Čítaj viac

V parlamente sme ukázali výruby v národných parkoch

Špeciálnou edíciou pohľadníc chceme požiadať poslancov, aby podporili prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zakáže plošné výruby v národných parkoch.

Čítaj viac

Boj za novelu zákona o ochrane prírody

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odsúhlasil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia. Poslancom parlamentu ju odporúča schváliť. Na schôdzu parlamentu sa tak môže dostať v druhej polovici septembra.

Čítaj viac

Bariéry na Vadičovskom a Klubinskom potoku

Pred pár dňami sa pracovníci našej Správy CHKO Kysuce spolu s ichtyológom zo Štátnej ochrany prírody SR Jurajom Hajdú zúčastnili na ichtyologickom prieskume dvoch vodných tokov, konkrétne na Vadičovskom a Klubinskom potoku. Zamerali sa na druhové obsadenie a početnosť jednotlivých druhov rýb v tokoch nad a pod bariérami, ktoré narušujú riečne kontinuum.

Čítaj viac


    September

    Počuli ste, že...