Tlačové informácie

Netopiere za prenos ochorenia COVID-19 nemôžu, potvrdila to vedecká štúdia

Vo svete sa zvyšuje úsilie o zabránenie ďalšieho šírenia koronavírusu. V tejto súvislosti sa objavujú aj správy z rôznych častí sveta o prenasledovaní netopierov niektorými skupinami obyvateľov a dokonca aj štátnymi orgánmi v mylnej predstave, že tým prispievajú k boju s týmto ochorením. Podľa najnovších zahraničných vedeckých štúdií však netopiere tento nový vírus nerozširujú, a preto nie je najmenší dôvod sa ich báť alebo im škodiť.

Čítaj viac

ŠOP SR eviduje zvýšený nárast turistov a vyzýva k väčšej ohľaduplnosti

Prvé jarné slnečné lúče nás nabádajú k potulkám okolitou prírodou či väčším turistickým aktivitám. I keď naša spoločnosť aktuálne čelí koronavírusu, ktorý ovplyvnil naše každodenné životy a prináša mnoho obmedzení, pohyb v prírode zakázaný nie je. Je však potrebné aj tu rešpektovať bezpečnostné a hygienické opatrenia, no v neposlednom rade správať sa ohľaduplne k samotnej prírode.

Čítaj viac

ŠOP SR žiadosti na spracovanie kalamitného dreva neodsúva

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) odmieta medializované obvinenia zo strany Národného lesníckeho centra (NLC) vo veci zákazu odstránenia kalamitného dreva. Takéto tvrdenia považuje za zavádzajúce a tendenčné. ŠOP SR sa za posledné dva mesiace vyjadrila k náhodnej, kalamitnej ťažbe v chránených územiach pre viac ako 400.000 kubických metrov dreva.

Čítaj viac

Štátna ochrana prírody SR získala cenu primátora mesta Banská Bystrica

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) sa zapísala do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica.

Čítaj viac

Obnova hlavových vŕb na Záhorí

Hlavové vŕby predstavujú významný krajinný prvok z pohľadu kultúrneho i biologického. V minulosti boli hlavové vŕby zastúpené oveľa početnejšie ako je tomu v súčasnosti. Aby úplne z našej prírody nezanikli, musíme pristúpiť k ich postupnému orezávaniu. Na Záhorí sa takto v najbližších dňoch oreže až 500 hlavových vŕb.

Čítaj viac

Labuti veľkej sa zapáčili polia pri Očovej

V týchto dňoch sa aj pracovníci Správy CHKO-BR Poľana zapojili do medzinárodného programu určeného na monitoring vodného vtáctva. A na svojom oficiálnom webe sa pochválili jednou zaujímavosťou.

Čítaj viac

Získajte financie na starostlivosť o chránené druhy a územia

Štátna ochrana prírody SR podporí realizáciu opatrení na zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch.

Čítaj viac


    Máj

    Počuli ste, že...