Tlačové informácie

V parlamente sme ukázali výruby v národných parkoch

Špeciálnou edíciou pohľadníc chceme požiadať poslancov, aby podporili prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zakáže plošné výruby v národných parkoch.

Čítaj viac

Boj za novelu zákona o ochrane prírody

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odsúhlasil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia. Poslancom parlamentu ju odporúča schváliť. Na schôdzu parlamentu sa tak môže dostať v druhej polovici septembra.

Čítaj viac

Bariéry na Vadičovskom a Klubinskom potoku

Pred pár dňami sa pracovníci našej Správy CHKO Kysuce spolu s ichtyológom zo Štátnej ochrany prírody SR Jurajom Hajdú zúčastnili na ichtyologickom prieskume dvoch vodných tokov, konkrétne na Vadičovskom a Klubinskom potoku. Zamerali sa na druhové obsadenie a početnosť jednotlivých druhov rýb v tokoch nad a pod bariérami, ktoré narušujú riečne kontinuum.

Čítaj viac

Migračné cesty veľkých šeliem

Kadiaľ vedú migračné cesty veľkých šeliem a aká je úmrtnosť zvierat na cestách a železniciach vo vybraných územiach, zisťovali experti v projekte TRANSGREEN. Aj vďaka projektu poznáme posledné miesta, ktoré treba chrániť, aby sme umožnili zvieratám putovať krajinou. Projekt končí a záverečná publikácia navrhuje spôsob ochrany pre každý dôležitý migračný koridor.

Čítaj viac

Zradná krása boľševníka obrovského

V rámci starostlivosti o chránené územia zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR v kompetenciách územných pôsobností svojich útvarov ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. Jednou takou rastlinou je aj boľševník obrovský.

Čítaj viac

Medzinárodná noc netopierov informuje verejnosť o ich význame

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V tomto roku toto podujatie pripadá na 24. a 25. augusta a pôjde už o 23. ročník, ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Čítaj viac

August - mesiac zberačov, nekupujte plody z národných parkov

Zvykli sme si dávať mesiacom prívlastky symbolizujúce nejakú činnosť, typickú pre daný mesiac, či vzhľad prírody v tomto mesiaci. Marec – mesiac knihy, apríl - mesiac lesov, či máj – mesiac lásky a kvetov sú každému známe. Pracovníci Správy NAPANT v Nízkych Tatrách, sa domnievajú, že aj august by si zaslúžil svoj prívlastok. Keďže každoročne v tomto mesiaci vrcholí zber lesných plodov všetkého druhu, od čučoriedok a brusníc cez maliny až po huby, rozhodli sa august pomenovať mesiacom zberačov.

Čítaj viac


    Február

    Počuli ste, že...