Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9410
Názov biotopu :Horské smrekové lesy
Priaznivý stav :84 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Sú to pôvodné smrečiny horského a subalpínskeho stupňa, ktoré zvyčajne tvoria samostatný vegetačný stupeň pod hornou hranicou lesa. V porastoch dominuje smrek s prevahou väčšou ako 90 %. Na dolnej hranici smrekového stupňa je primiešaná jedľa, na hornej hranici jarabina vtáčia, kosodrevina, javor horský, smrekovec opadavý alebo borovica limbová. Biotop je v rámci Slovenska diferencovaný podľa podmienok prostredia, prevahu však majú porasty s druhovo veľmi chudobným bylinným poschodím podjednotky smrekových lesov čučoriedkových Ls9.1. V klasifikácii slovenských biotopov bol zaradený do tejto jednotky aj biotop dubovo-hrabových lesov lipových časť C, pri ktorom ide o špecifickú podjednotku kotlinových smrečín s borovicou lesnou a vtrúsenou lipou malolistou a jarabinou vtáčou, ktoré sa nachádzajú iba v Podtatranskej kotline. Nezaraďujeme sem porasty smreka vzniknuté druhotne na nepôvodných stanovištiach, napríklad rozsiahle smrečiny na Orave a Kysuciach.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0106 Muráň
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0141 Belá
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0308 Machy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0344 Starovodské jedliny
SKUEV0384 Klenovské Blatá
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0709 Poš
SKUEV0930 Lúčanská Fatra

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR