Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :5130
Názov biotopu :Porasty borievky obyčajnej
Priaznivý stav :34.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria rozvoľnené až zahustené porasty borievky obyčajnej spolu s ďalšími svetlomilnými druhmi drevín, prevažne krovín, ktoré sa vyskytujú v rámci spoločenstiev travinno-bylinnej alebo krovinovej vegetácie. Borievka sa najčastejšie šíri na extenzívne využívaných pasienkoch, pretože vďaka ostrému ihličiu ju neohrozuje pastva. Naopak, je konkurenčne zvýhodnená. Porasty sa časom zahusťujú a v podhorských oblastiach indikujú pasienkové úhory. Tvoria významné biotopy pre populácie a spoločenstvá živočíchov. Plnia environmentálnu a pyramidálnym tvarom stálozelenej koruny estetickú funkciu. Floristicky pestré sú porasty s roztrúsenou borievkou po zániku pastvy alebo pasienky, na ktorých sa ešte extenzívne pasie. Po ukončení pastvy sa začínajú expanzívne šíriť trávy, napr. mrvica peristá a smlz kroviskový. Floristická rozmanitosť porastov klesá. Vývoj postupne smeruje k lesnému spoločenstvu. Biotop sa vyskytuje na pieskoch a krasových planinách roztrúsene na celom území Slovenska.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0021 Vinište
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0135 Bočina
SKUEV0136 Dolné lazy
SKUEV0137 Záhrada
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0301 Kopec
SKUEV0305 Choč
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0359 Dechtárske vinice
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0807 Tomášovica
SKUEV0808 Šíravina
SKUEV0812 Drietomské bradlo
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0834 Ľadonhora
SKUEV0860 Iliašská dolina
SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč
SKUEV0942 Bradlové pásmo
SKUEV4003 Cifra
SKUEV4080 Pasienky pod Veľkým lesom

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR