Tlačové informácie

Poznáme víťazný plagát - žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili od 6. novembra do 30. novembra 2018 celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt. Dnes už poznáme víťaza.

Čítaj viac

Medveď hnedý - nový ekovýchovný program

Problematika medveďa hnedého a veľkých šeliem je súčasťou vo viacerých ekovýchovných programov v ponukovom liste Štátnej ochrany prírody i našej Správy NAPANT. Vzhľadom na potrebu zvyšovania informovanosti jednotlivých záujmových skupín o problematike veľkých šeliem a v súvislosti s realizáciou projektu Veľké šelmy 2 (Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku) sa pracovníci spomínanej Správy rozhodli spracovať samostatné environmentálne výukové programy, venované osobitne každej z veľkých šeliem.

Čítaj viac

Téma pre 5. ročník podujatia Mládež v horách

Mládež v horách je medzinárodné podujatie s envirovýchovným konceptom, ktorého hlavným cieľom je vytrhnúť deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov z virtuálneho sveta technológii a ukázať im čaro prírodného dedičstva bohatým zážitkovým programom. Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, Toto podujatie bude písať už piaty ročník, tentoraz s témou: Miestne príbehy, mýty a legendy o horách!

Čítaj viac

Nový návštevný poriadok v Slovenskom raji

Národný park Slovenský raj má schválený nový návštevný poriadok, ktorý bol schválený ako Vyhláška Okresného úradu Košice č. 2/2018 z 10. októbra 2018 o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma.

Čítaj viac

Hlasovanie o víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlasuje hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Čítaj viac

Navrhujeme nulovú kvótu na ochranu vlka dravého

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zasadala pracovná skupina na určenie tzv. kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2018/2019. Štátna ochrana prírody navrhovala vlka neloviť.

Čítaj viac

Vedecká analýza vyvracia tvrdenia lesníkov o lykožrútovej kalamite

Odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV) analyzovali 117 bezzásahových lokalít na Slovensku. Výsledky jednoznačne popreli názor, že bezzásahový princíp je „významným zdrojom nákazy“ a príčinou rozpadu smrečín na Slovensku. Práve naopak. Pri prevažnej väčšine analyzovaných rezervácií začal rozpad smrečín v ich okolí, v lesných porastoch, kde nepanujú zásadné obmedzenia. Podľa odborníkov tak obviňovanie ochrany prírody zo súčasnej podkôrnikovej kalamity vo svetle jasných faktov neobstojí.

Čítaj viac


    Január

    Počuli ste, že...