Tlačové informácie

Zimný monitoring netopierov v Malej Fatre

Na území NP Malá Fatra prebieha v zimnom období pravidelne aj monitoring zimujúcich netopierov. V uplynulom týždni zamestnanci Správy tohto národného parku vykonali monitoring v oblasti Kraľovianskeho meandra, ktorý patrí v rámci územia k najvýznamnejším plochám pre zimovanie netopierov.

Čítaj viac

Svetový deň mokradí aj s fotosúťažou

V sobotu druhého februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. Práve mokrade sú kľúčom k riešeniu dopadov zmeny klímy.

Čítaj viac

Skialpinizmus a lesné kurovité vtáky

Tohtoročná bohatá nádielka snehu podnietila masový rozmach skialpinizmu a freeride lyžovania v mnohých pohoriach na Slovensku. Poďme si teda priblížiť, kde a za akých podmienok je skialpinizmus v pohorí Veľkej Fatry povolený a ako ho realizovať tak, aby nepoškodzoval okolitú biotu.

Čítaj viac

Uhliarska - malý žabí raj

Medzi Muránskou Dlhou Lúkou a Muráňom sa hneď vedľa cesty – za železničnou traťou nachádza neveľká mokraď. Ide o jednu z najvýznamnejších reprodukčných lokalít obojživelníkov v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina. Aby tu na jar mohlo nájsť množstvo druhov žiab a mlokov mokraď v skvelom stave, pristúpili sme k jej revitalizácii.

Čítaj viac

Vtáčie búdky

Vytváranie hniezdnych podmienok patrí u nás k tým najstarším metódam ochrany vtáctva, ktorým sa posilňujú a vytvárajú stabilné populácie vtákov. Aby vtáčie búdky plnili svoj účel, musia byť správne skonštruované a optimálne umiestnené. Najpoužívanejším druhom vtáčej búdky je dosková búdka.

Čítaj viac

Hlavátka podunajská na Hrone

V uplynulých dňoch sa zamestnanci našej Správy CHKO Štiavnické vrchy zúčastnili v súčinnosti s riaditeľstvom ŠOP SR na monitoringu hlavátky podunajskej na toku Hrona, v časti územia európskeho významu SKUEV0947 – Stredný tok Hrona. Územie zahŕňa časť toku Hrona medzi Lovčou a Hronským Beňadikom. Jedným z chránených druhov na tomto území je práve aj hlavátka podunajská. Niekoľkým jedincom boli v minulom roku inštalované čipy, a tie sú v rámci projektu Monitoring II. pravidelne monitorované.

Čítaj viac

Ako vlk NEzožral Červenú Čiapočku

"Príbehy troch šeliem" je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra a Krajskej knižnice v Žiline. V trojročnom cykle priblížime verejnosti (najmä deťom, žiakom a študentom) život medveďa, vlka a rysa.

Čítaj viac


    Máj

    Počuli ste, že...