Tlačové informácie

Slovensko bude vďaka Envirostratégii zelenšie

Tento týždeň dala Vláda Slovenskej republiky silný mandát dôslednej ochrane životného prostredia v krajine. Schválila dlho očakávanú Envirostratégiu 2030.

Čítaj viac

Usilovný ako včielka

Usilovný ako včielka - tak znie názov environmentálneho výukového programu Správy NAPANT, pracoviska Liptovský Hrádok. Deťom prostredníctvom tohto zaujímavého programu približujeme život včeličiek, prečo sú také užitočné, čo nám dávajú a prečo ich musíme chrániť.

Čítaj viac

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase

Na území Národného parku Slovenský kras v týchto dňoch prebieha zimné sčítanie netopierov na zimoviskách, ktoré sú významné nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom meradle. Ide o najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň. Stalo sa tak najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov.

Čítaj viac

Sovie zásnuby

Vo februári panuje ešte pravá zima a v prírode to vyzerá, akoby spala a neruší ju žiadny hlas jej obyvateľa. Cez deň za slnečného počasia už vyspevujú sýkorky, ale v noci les ožíva hlasným húkaním. Sovy si v tomto období začínajú hľadať partnerov a zároveň húkaním obhajujú svoje hniezdne teritórium.

Čítaj viac

Národný park Slovenský kras má 17 rokov

Svoje sedemnáste výročie si v stredu 13. februára 2019 pripomína Národný park Slovenský kras. Vyhlásený bol pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 2002 s účinnosťou od 1. marca 2002. Vytvorili sa tak podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu hodnôt tohto cenného územia ako aj pre jeho trvalo udržateľné využívanie.

Čítaj viac

Klip o MBR Východné Karpaty medzi najlepšími na svete

Poznáme 30 najlepších krátkych dokumentov o biosférických rezerváciách vo svete. Medzi nimi ja aj klip o MBR Východné Karpaty!

Čítaj viac

Získali sme do vlastníctva chránené územie v NPR Choč

Pozitívna informácia prišla na našu Správu Tatranského národného parku (TANAP). Ministerstvo životného prostredia SR odkúpilo pozemok v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Choč, ktorý bol v súkromnom vlastníctve.

Čítaj viac


    Máj

    Počuli ste, že...