Tlačové informácie

Zber lesných plodov je v národnom parku zakázaný

V týchto letných dňoch sa strážcovia prírody jednotlivých Správ národných parkov zameriavajú okrem inej činnosti aj na nelegálny zber lesných plodov. Je totiž pre verejnosť zakázaný na celom území národného parku.

Čítaj viac

Nová online kamera v NP Veľká Fatra – „Kalisko“

Nakoľko aktivita medveďov v starom bukovo – jedľovom lese na pár mesiacov ustála, Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra pripravila nový pohľad na tzv. „kalisko“ npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera – umelo vytvorené jazierko, ktoré bude slúžiť na bahnenie diviačej a jelenej zveri, ktorá sa bahnením zbavuje kožných parazitov a tiež sa efektívne ochladzuje počas letných horúčav. Určite sa môžete tešiť aj na pravidelné návštevy medveďov, keďže v blízkosti lokality nie je iný vodný zdroj.

Čítaj viac

Spájanie bezzásahovosti s povodňou je nepodložené a nezmyselné

B. Bystrica/Svit (3. augusta) – Štátna ochrana prírody SR opätovne odmieta tvrdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Štátnych lesov TANAP-u o nezodpovednom konaní. Spájanie bezzásahovosti s povodňou je nepodložené a nezmyselné.

Čítaj viac

Biosférické rezervácie UNESCO na Slovensku spĺňajú prísne kritériá excelentnosti

Posledný júlový týždeň sa v indonézskom Palembangu konalo 30 zasadnutie Medzinárodnej koordinačnej rady Programu UNESCO Človek a biosféra (ICC MAB). Slovenská republika je už tretí rok členom tohto významného orgánu. Jedným z bodov rokovania bola implementácia procesu excelentnosti a zlepšovania Svetovej siete biosférických rezervácií (BR). V rámci tohto procesu boli hodnotené aj tri slovenské biosférické rezervácie biosférické rezervácie - Slovenský Kras, Východné Karpaty a Tatry.

Čítaj viac

Spájať bezzásahové zóny s povodňou vo Vysokých Tatrách je irelevantné

Reakcia Štátnej ochrany prírody SR na nepodložené tvrdenie Slovenskej lesníckej komory ohľadom spojitosti bezzásahových zón s povodňou vo Vysokých Tatrách.

Čítaj viac

Nainštalovali sme sčítacie zariadenie v Zádielskej tiesňave

Národná prírodná rezervácia Zádielska tiesňava predstavuje najkrajšie a najnavštevovanejšie miesto Slovenského krasu. Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Slovenský kras tu v minulosti realizovala sčítanie pohybu návštevníkov v nepravidelných intervaloch. S cieľom získať dlhodobejšie údaje o počte turistov v tomto území, bolo na náučnom chodníku nainštalované sčítacie zariadenie.

Čítaj viac

Boj s bolševníkom obrovským

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Horná Orava sa pokúsili na samom konci júna o redukciu porastov bolševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum). Ide o statnú inváznu rastlinu, ktorá okrem toho, že vie odolať aj herbicídom, spôsobuje človeku pri kontakte nepríjemné poranenia.

Čítaj viac


    September

    Počuli ste, že...