Tlačové informácie

Kontrolná činnosť v NPR Devínska Kobyla

Strážcovia prírody v spolupráci s Policajným zborom SR vykonávajú kontrolnú činnosť na území NPR Devínska Kobyla. Vzhľadom na často opakované porušovanie zákona o ochrane prírody a krajiny a konfliktné správanie návštevníkov požiadala Štátna ochrana prírody SR o súčinnosť políciu.

Čítaj viac

Osádzanie búdok pre dravce na Záhorí

Tento týždeň osadili zamestnanci Správy CHKO Záhorie štyri búdky určené pre dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar a myšiarka ušatá) v remízkach v blízkosti obce Malé Leváre. Dravé vtáky zmierňujú vplyv drobných hlodavcov, ktoré škodia poľnohospodárskym plodinám.

Čítaj viac

Slovensko bude vďaka Envirostratégii zelenšie

Tento týždeň dala Vláda Slovenskej republiky silný mandát dôslednej ochrane životného prostredia v krajine. Schválila dlho očakávanú Envirostratégiu 2030.

Čítaj viac

Usilovný ako včielka

Usilovný ako včielka - tak znie názov environmentálneho výukového programu Správy NAPANT, pracoviska Liptovský Hrádok. Deťom prostredníctvom tohto zaujímavého programu približujeme život včeličiek, prečo sú také užitočné, čo nám dávajú a prečo ich musíme chrániť.

Čítaj viac

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase

Na území Národného parku Slovenský kras v týchto dňoch prebieha zimné sčítanie netopierov na zimoviskách, ktoré sú významné nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom meradle. Ide o najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň. Stalo sa tak najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov.

Čítaj viac

Sovie zásnuby

Vo februári panuje ešte pravá zima a v prírode to vyzerá, akoby spala a neruší ju žiadny hlas jej obyvateľa. Cez deň za slnečného počasia už vyspevujú sýkorky, ale v noci les ožíva hlasným húkaním. Sovy si v tomto období začínajú hľadať partnerov a zároveň húkaním obhajujú svoje hniezdne teritórium.

Čítaj viac

Národný park Slovenský kras má 17 rokov

Svoje sedemnáste výročie si v stredu 13. februára 2019 pripomína Národný park Slovenský kras. Vyhlásený bol pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 2002 s účinnosťou od 1. marca 2002. Vytvorili sa tak podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu hodnôt tohto cenného územia ako aj pre jeho trvalo udržateľné využívanie.

Čítaj viac


    Január

    Počuli ste, že...