Tlačové informácie

Tlačová konferenciu k maďarsko - slovenskému projektu prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov.

Štátna ochrana prírody SR Vás pozýva na tlačovú konferenciu k maďarsko - slovenskému projektu prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov, ktorá sa uskutoční v stredu 20. septembra o 10.00 hodine v Šamoríne na Parkovej ulici 4 v zasadačke Fórum Inštitútu.

Čítaj viac

Nórsky projekt má prispieť k rozvoju mäkkého turizmu na východe Slovenska a Ukrajine

Objekty mäkkého turizmu, vyčistené chodníky, nové edukačné tabule, rôzne informačné materiály pre turistov a ďalšie aktivity sa počas poldruha roka realizovali v rámci nórskeho projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj v prihraničnom území na slovenskej a ukrajinskej strane.

Čítaj viac

Ktoré atraktívne suveníry z prírody do dovolenkového kufra nepatria?

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZOO Bojnice zorganizovala v záhrade Karpatského strediska pre mokrade v Banskej Bystrici v rámci festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm podujatie s názvom: „Aby sa vaša dovolenka nestala nočnou morou... ...alebo ktoré chránené druhy rastlín a živočíchov do dovolenkového kufra nepatria.“

Čítaj viac

Slovenskí strážcovia prírody vstupujú do Európskej rangerskej federácie ERF

Strážcovia prírody zo Slovenska a Česka pristúpia k výmenným stážam, zorganizujú aj niekoľko spoločných podujatí

Čítaj viac

Zachráňme mláďatá priamo v prírode

Navonok bezbranné nesamostatné mláďa živočícha treba ponechať v prírode, inak porušíme zákon a riskujeme aj pokutu.

Čítaj viac


    September

    Počuli ste, že...