Tlačové informácie

Vyhlásenie riaditeľov slovenských národných parkov

Štátna ochrana prírody SR víta novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR. V tejto súvislosti deväť riaditeľov slovenských národných parkov jednohlasne vyjadrilo podporu novele zákona o ochrane prírody a krajiny.

Čítaj viac

Tatranským hasičom sme odovzdali nový hasiaci vak

Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko odovzdal hasičom závesné zariadenie na hasenie zo vzduchu, takzvaný bambi vak. Ten bude vo vlastníctve Štátnej ochrany prírody SR umiestnený na letisku v Poprade. V prípade požiaru využijeme lokálne možnosti, aby sa zužitkovala každá minúta, kým nedorazí letka z hlavného mesta.

Čítaj viac

ŠOP SR trvá na bezzásahovosti v chránených územiach

Štátna ochrana prírody SR vydala usmernenie kolegom v regiónoch, aby pri rozhodovaní stáli prísne na princípe bezzásahovosti. Medzi štátnymi ochranármi sa hovorí o jednom z najmasívnejších zásahov do najvzácnejších prírodných oblastí Slovenska. Celkovo by sa malo vyťažiť okolo 1700 nákladných áut dreva.

Čítaj viac

Envirohry 2018

Na pôde Správy CHKO Ponitrie patriacu pod Štátnu ochranu prírody SR sa v polovici septembra konal III. ročník dvojdňového podujatia ENVIROHRY. Pracovníci pre environmentálnu výchovu rezortných organizácií ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) si počas stretnutia vymenili nové poznatky a skúsenosti v oblasti environmentálnej výchovy, ktorým sa vo svojom pracovnom živote aktívne venujú.

Čítaj viac

Nová hniezdna stena pre brehuľu riečnu

Správa Národného parku Veľká Fatra sa rozhodla vytvoriť novú hniezdnu stenu pre brehuľu riečnu neďaleko starého koryta rieky Váh. Práve v tejto lokalite sa núka množstvo potravy v podobe blanokrídleho hmyzu.

Čítaj viac

Ako nahlásiť škody spôsobené chráneným živočíchom?

Ak sme rozumní a vážime si prírodu okolo seba, tak chceme i vlka sýteho i ovcu celú, alebo takto: Vlkom strhnuté ovce, alebo medveďom navštívené včelstvá nepotešia žiadneho chovateľa. Je množstvo chovateľov oviec či včelárov, ktorí sa ešte nestretli s tým, ako a komu nahlásiť prípadnú škodu, ktorá im vznikla na stáde oviec, či na včelstvách. Niektorí z nich dokonca ani netušia, že niečo také ako štátne kompenzácie za škody existujú.

Čítaj viac

Rekonštrukcia ISOP Sitno

Štátna ochrana prírody SR realizuje tento rok rekonštrukciu expozície ochrany prírody umiestnenú v Informačnom stredisku ochrany prírody (ISOP) v budove bývalej rozhľadne v NPR Sitno. Terajšia expozícia nielen vekom, ale aj obsahom a prevedením nespĺňa požiadavky aktuálnosti a súčasnému trendu.

Čítaj viac


    Máj

    Počuli ste, že...