Aktuality

Eurokomisár Potočnik na Slovensku

Biodiverzita, financovanie chránených území NATURA 2000, vstup EÚ do Karpatského dohovoru či preventívne opatrenia týkajúce sa eliminácie stretov človeka s medveďom. Aj toto boli témy diskusie eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom v dňoch 19. a 20. januára 2012 v Bratislave.

Čítaj viac

EKOPLAGÁT´ 11 - oznámenie výsledkov a hlasovanie o najkrajší plagát verejnosti

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´11, (Mgr. Dana Doricová, Doc. Pavol Choma, Mgr. Milan Mazúr, Prof. Wladislav Pluta, Doc. Jan Rajlich ml.), ktorá zasadala dňa 2.11.2011 Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:

Čítaj viac

Európske regionálne stretnutie Ramsarského dohovoru sa uskutočnilo v Trnave

Jednou z významných aktivít projektu OPŽP Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít, koordinovaného Štátnou ochranou prírody SR bolo aj organizovanie 7. európskeho regionálneho zasadnutia Ramsarského dohovoru. V dňoch 27.-30. septembra 2011 sa v Trnave v hoteli Holiday Inn stretlo 130 zástupcov ministerstiev zodpovedných za implementáciu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán

Čítaj viac

Správa o plnení Akčného plánu na roky 2008 - 2011

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2011 zobrala na vedomie správu o plnení Akčného plánu na roky 2008 ? 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 - 2014 a schválila návrh nového Akčného plánu na roky 2012 - 2014 uznesením číslo 588.

Čítaj viac

Chránime biologickú rozmanitosť a chceme vedieť aj Váš názor

Ministerstvo životného prostredia SR chce poznať názor občanov na celosvetovo aktuálnu tému, akou je ochrana biologickej rozmanitosti.
Takto získané pripomienky, stanoviská a podnety ministerstvo využije pri príprave aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012 až 2020, ktorú v týchto dňoch pripravuje.

Čítaj viac

Dňa 19. - 20. mája sa v Banskej Bystrici konal seminár Mokrade pre budúcnosť

Cieľom seminára bolo pripomenúť si významné medzníky pri ochrane mokradí na medzinárodnej, regionálnej i národnej úrovni. 102 zúčastnených malo možnosť vypočuť si prezentácie a diskutovať na tému metodických prístupov pri mapovaní mokradí a pri plánovaní starostlivosti o mokraďové chránené územia a vymeniť si skúsenosti

Čítaj viac

Ekoplagát 2011

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ďakuje všetkým partnerom medzinárodnej súťažnej prehliadky vydaných plagátov EKOPLAGÁT 2011 za ich doterajšiu spoluprácu a záujem zúčastniť sa 12. trienále.

Čítaj viac


December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...