Aktuality

Svetový deň mokradí 2015

Každý rok 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarská konvencia. Od roku 1997 využívajú tento deň vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov po celom svete na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj.

Čítaj viac

EKOPLAGÁT ´14 pokračuje

V stredu 1.10.2014 na Správe národného parku Malá Fatra vo Varíne zhodnotila a posúdila výberová porota pre 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT ´14, 104 plagátov od 50 autorov z 20 krajín sveta ( SR, USA, Čína, Dominikánska republika, Bielorusko, Rusko, Poľsko, Japonsko, Ekvádor, Taiwan, Kórea, Južná Kórea, Irán, Mexiko, Litva, Estónsko, Turecko, Grécko, Macedónia, Kanada)

Čítaj viac

THE 13TH YEAR OF TRIENNIAL EKOPLAGÁT '14 - THE INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONTEST OF POSTERS ON NATURE CONSERVATION AND ENVIRONMENT THEME IN ŽILINA / SLOVAKIA

The first international exhibition EKOPLAGÁT took place in the Považska Art Gallery in Žilina, Slovakia in 1978. It was the first regular international event of this kind in the world. Every three years EKOPLAGÁT Žilina shows the public the latest trends in poster art aimed at topic of environment and nature protection. EKOPLAGÁT Žilina has its cultural, social and educational justification as an important international event increasing the public interest in conservation of diversity of life on Earth.

Čítaj viac

Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT

Obec Nižná Polianka od 2. júla 2014 realizuje dvojročný projekt s názvom Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT, ktorý bol podporený zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 ? 2014 a štátneho rozpočtu SR.

Čítaj viac

13. ročník trienále EKOPLAGÁT´ Súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

Prvá medzinárodná prehliadka Ekoplagát sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé regulárne medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

Čítaj viac

Ekoplagát 2014

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne, v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, organizuje už 13. ročník trienále medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT ´14. Prehliadka kolekcie súťažných plagátov bude vystavená od 30. októbra do 30. novembra 2014, v Považskej galérii umenia v Žiline a nadviaže tak na viac ako tridsaťročnú tradíciu. V priebehu uplynulých desaťročí sa prehliadka plagátov stala celosvetovo známou a medzi tvorcami netrpezlivo očakávanou udalosťou.

Čítaj viac

Informácie o chránených mokradiach Karpát pod jednou strechou aj vďaka pomoci švajčiarsko-slovenského projektu

V stredu, 4.6.2014 sa o 10.00 hod. uskutoční Slávnostné otvorenie informačného strediska na ulici Horná Strieborná 22 v Banskej Bystrici, ktoré bude poskytovať informácie o mokradiach Karpát, ich funkciách, prebiehajúcich projektoch, ako aj o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí v Karpatoch.

Čítaj viac


Marec

Počuli ste, že...