Aktuality

Podpis vykonávacieho protokolu o spolupráci medzi ŠOP SR a ANPI na roky 2017 a 2018.

Za účasti generálneho riaditeľa ŠOP SR ing. Milana Boroša a riaditeľa správy Aggtelekského národného parku Veress Balázsa bol v Jósvafő dňa 28. apríla podpísaný Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek.

Čítaj viac

Spájame ryby, rieky a ľudí - 21. máj svetový deň migrácie rýb

Svetový deň migrácie rýb - SDMR (World Fish Migration Day - WFMD) je medzinárodným významným dňom zameraným na zvýšenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek, odstraňovaní bariér na vodných tokoch a migrácii rýb. Ide o celosvetovú iniciatívu podporenú Nadáciou pre migráciu rýb (World Fish Migration Foundation - WFMF), v rámci ktorej rôzne organizácie z celého sveta pripravujú podujatia a aktivity na spoločnú tému ?Spájame ryby, rieky a ľudí? a touto spoluprácou vytvárajú výborný predpoklad na zvyšovanie povedomia u laickej a odbornej verejnosti, zdieľanie ideí a zabezpečovanie záväzkov k danej problematike.

Čítaj viac

Zachráňme mláďatá priamo v prírode

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a jej organizačné zložky evidujú v týchto dňoch stovky telefonátov, ale aj osobných návštev ľudí (a to na dennom poriadku po celom Slovensku), ktorí nájdu v prírode, alebo vo svojom okolí mláďatá živočícha. Najmä vtáčatá opúšťajú hniezdo, pričom nemajú celkom vyvinuté operenie a rozptyľujú sa po okolitých konároch stromov, či v kroví, na zemi a odtiaľ sa svojím ozývaním dožadujú potravy od svojich rodičov.

Čítaj viac

Jarná brigáda v areáli ŠOP SR a SAŽP

Desiatky pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej agentúry životného prostredia sa v piatok 12. mája zapojilo do jarnej brigády v areáli oboch budov riaditeľstiev.

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2017: BUDÚCNOSŤ VTÁCTVA JE NAŠA BUDÚCNOSŤ

Rok čo rok na jar prilietajú, a na jeseň odlietajú, veľké kŕdle sťahovavých vtákov zo svojich zimovísk po trasách svojich predkov. Pre mnohé z nich je to dlhá, vyčerpávajúca a často nebezpečná cesta pri prekonávaní tisícov kilometrov.

Čítaj viac

Pozícia krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, Trebišov prijme pracovníka na pozíciu krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Čítaj viac

DEŇ ZEME 2017 - ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla. Práve 22. apríla 1970 ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

Čítaj viac


Júl

Počuli ste, že...