Aktuality

V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách sa počas uplynulého týždňa venovalo dobrovoľníckym aktivitám pätnásť študentov z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Čítaj viac

Vyhlásenie: Stohektárové holiny v chránených oblastiach nič neriešia

Banská Bystrica (30. septembra 2017) - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) so znepokojením sleduje mediálne vyjadrenia lesníkov na tému ochrany prírody v chránených oblastiach. Vyhlásenia na adresu ŠOP SR sa pohybujú na škále od nečinnosti, cez prehnanú činnosť až po priame obviňovanie Štátnej ochrany prírody z takzvaných podkôrnikových kalamít. Štátnym ochrancom prírody teda nezostáva iná možnosť ako sa voči týmto vyhláseniam ohradiť.

Čítaj viac

Svetový deň cestovného ruchu a chránené územia

Cestovný ruch je pre celosvetovú ekonomiku dôležitým priemyselným odvetvím. Tento sektor vytvára 10 % svetového hrubého domáceho produktu, predstavuje 30 % svetového obchodu so službami a jednu z desiatich pracovných pozícií. Poznávanie prírodných území je každoročne pre množstvo turistov hlavným cestovateľským motívom. To vytvára ideálnu príležitosť pre zvyšovanie povedomia o význame biodiverzity a nevyhnutnej potrebe jej ochrany.

Čítaj viac

Konferencia EUROPARC FEDERATION 2017

Konferencia EUROPARC je najväčším stretnutím predstaviteľov európskych národných parkov a iných chránených území, kde sa všetci členovia a partneri každoročne stretávajú v jednom z európskych chránených území, aby diskutovali, zdieľali skúsenosti, vízie a nápady, ktoré vedú k lepšej kooperácii na medzinárodnej úrovni, realizácii spoločných projektov a v neposlednom rade k vytváraniu nových kontaktov a k aktívnej spolupráci v oblasti manažmentu chránených území a zlepšenia stavu ochrany životného prostredia v celoeurópskom meradle.

Čítaj viac

Cena Natura 2000 2018

Už len 16 dní ostáva na podanie návrhov do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD)

Čítaj viac

Alpská sústava chránených území (ALPARC) vydáva krátke videá o význame zachovania ekologickej konektivity

Ekologická konektivita je jednou z najaktuálnejších tém spolupráce medzi Alpským a Karpatským  dohovorom a medzi Alpskou sústavou chránených území  (ALPARC) a Karpatskou sústavou chránených území (CNPA). Štátna ochrana prírody SR a jej správy chránených území, spravujúce chránené územia nad 100 ha sú súčasťou Karpatskej sústavy chránených a spolupracujú  aj s organizáciou ALPARC. Tieto organizácie sa prioritne venujú ochrane prírody a manažmentu krajiny v súlade s dohovormi o ochrane Álp a Karpát.

Čítaj viac

Muránska planina oslavuje dvadsiate výročie vyhlásenia národného parku

Revúca (27. septembra 2017) - Národný park Muránska planina, jeden z najmladších národných parkov na Slovensku, oslavuje v týchto dňoch 20. výročie svojho vyhlásenia. Muránska planina je jednou z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska, oplývajúca množstvom povrchových i podzemných krasových javov, ako aj mimoriadnou druhovou pestrosťou fauny a flóry. V súčasnosti patrí k menej navštevovaným národným parkom, no čoraz viac sa dostáva do povedomia verejnosti najmä vďaka rôznym aktivitám zameraným na rozvoj infraštruktúry a služieb v oblasti cestovného ruchu, pričom sa najväčší dôraz kladie na tzv. mäkký (zelený) turizmus s priamym napojením na rozvoj regiónu. Národný park Muránska planina bol v minulosti ako jediné chránené územie z krajín V4 ocenený Chartou trvalo udržateľného rozvoja turizmu v chránených územiach a taktiež jeden z jeho riaditeľov dostal ocenenie za rozvoj regiónu, čo len potvrdzuje, že cesta ktorou sa vybrala ochrana prírody je správna a všeobecne prospešná.

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...