Aktuality

VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH - TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny.

Čítaj viac

15 ROKOV VYHLÁSENIA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ KRAS

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera v juhozápadnej časti východného Slovenska v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe.

Čítaj viac

Štipendijné programy Alfred Toepfer Natural Heritage

Federácia EUROPARC s podporou Nadácie Alfreda Toepfera F.V.S. každoročne ponúka 3 štipendijné programy pre mladých odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a manažmentu chránených území.

Čítaj viac

14. ročník trienále EKOPLAGÁT '17

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

Čítaj viac

Pracovník na pozíciu botanik

tátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra prijme pracovníka na pozíciu botanik na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Čítaj viac

Svetový deň mokradí 2017

Každoročne 2. február patrí Svetovému dňu mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarský dohovor.

Čítaj viac

Slovenské národné parky v Marrákeši

Výstava Národné parky Slovenska, jej zmenšená verzia, bola predstavená aj účastníkom koordinačnej porady EÚ počas klimatickej konferencie COP 22, ktorá sa konala v dňoch 7. - 18. novembra v marockom Marrákeši. Na pozvanie slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa koordinačnej porady zúčastnila aj výkonná tajomníčka Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricia Espinosa.

Čítaj viac


Júl

Počuli ste, že...