Aktuality

TERMÍN UZÁVIERKY NA POSIELANIE PLAGÁTOV na EKOPLAGÁT 2017 SA BLÍŽI

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín uzávierky na zasielanie plagátov 10. 4. 2017 sa blíži.

Čítaj viac

1.apríl - SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA

V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari. Jarné kvety ako podbeľ, či šafrany už kvitnú a ráno, či večer už môžeme počuť ohlasovanie vtákov, že jar je už tu. Čoraz častejšie výskyty sťahovavých vtákov nám naznačujú, že začína jeden z najočakávanejších fenoménov prírody - jarné vtáčie putovanie.

Čítaj viac

Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Podunajským múzeom v Komárne si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú odbornú konferenciu projektu LIFE

Čítaj viac

ZAPOJTE SA DO HODINY ZEME a zhasnite svetlá na 1 hodinu

HODINA ZEME je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Čítaj viac

SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - ODPADOVÁ VODA

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) schválilo na svojom 47. zasadnutí v 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetovy deň vody.

Čítaj viac

Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Čítaj viac

VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH - TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny.

Čítaj viac


Júl

Počuli ste, že...