Aktuality

Európsky deň parkov 2011 24. máj - Dobrovoľníctvo: Príroda Ťa potrebuje

Tradíciu Európskeho dňa parkov založila organizácia EUROPARC Federation s cieľom zviditeľniť európske chránené územia a získavať verejnú podporu pre svoje ciele a prácu. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999 a odvtedy sa zorganizovala široká škála podujatí priamo v chránených územia, ako aj ich okolí, aby sa poukázalo na potrebu chrániť ich. Podujatia sa organizujú v celej Európe každoročne okolo 24. mája, dátumu, ktorý bol zvolený pri príležitosti vyhlásenia prvých deviatich národných parkov v Európe (Švédsko, 24. máj 1909).

Čítaj viac

Medzinárodný deň biologickej diverzity 22. máj 2011
Biodiverzita lesa - Živý poklad Zeme

Témou Medzinárodného dňa biologickej diverzity (MDB) v 2011 je biodiverzita lesa. V roku 2011 je MDB súčasťou Medzinárodného roka lesov 2011. Ustanovenie MDB 2011 na tému lesov poskytuje zmluvným stranám Dohovoru o biologickej diverzite a tým, ktorí sa zaoberajú lesmi príležitosť zvýšiť povedomie o tejto téme a zintenzívniť praktické kroky.

Čítaj viac

Európska komisia prijala 3. mája 2011 Európsku stratégiu ochrany biodiverzity na obdobie do 2020

Snahou Európskej únie (EÚ) je čo najviac znížiť tlaky na prírodu a ekosystémy, pričom chce EÚ zostať hlavným hráčom v boji proti čoraz rýchlejšiemu úbytku biologickej rozmanitosti na celom svete. Súčasťou novej stratégie na obdobie do 2020 je šesť cieľov, ktoré sú komplexným vyjadrením predstavy Európskej komisie o záchrane ohrozených druhov a aktívnom zveľaďovaní prírodných zdrojov. Ide o implementáciu legislatívy EÚ týkajúcej sa ochrany biodiverzity v jej plnom rozsahu, lepšiu ochranu ekosystémov a zintenzívnenie využívania zelenej infraštruktúry, prijímanie takých opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré neohrozia existujúce druhy, zabezpečenie udržateľnosti zdrojov pre rybolov, prísnejšiu kontrolu inváznych druhov na území Európy a väčší príspevok EÚ na zabránenie úbytku biodiverzity v globálnom meradle.

Čítaj viac

7. svetový kongres o svišťoch

V roku 2011 bude na Slovensku 7. svetový kongres o svišťoch.

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva

Sekretariáty UNEP/AEWA (Dohovoru o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva) a UNEP/CMS ( Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov) organizujú dňa 14. a 15. mája oslavy svetového dňa sťahovavého vtáctva.

Čítaj viac

Seminár - Manažmentové modely pre travinné biotopy

Dňa 29. marca 2011 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutoční seminár Manažmentové modely pre travinné biotopy. Podujatie organizuje DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci individuálneho projektu SK0115 financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Čítaj viac

Seminár - Mokrade pre budúcnosť

Dňa 19.-20.mája sa v Banskej Bystrici bude konať seminár Mokrade pre budúcnosť. Seminár je sprievodným podujatím 17. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2011 a koná sa pri príležitosti 40. výročia Dohovoru o mokradiach

Čítaj viac


December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...