Aktuality

Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska č. 89

Práve vyšlo nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska číslo 89

Čítaj viac

Pro Silva seminár o obhospodarovaní lesov prírode blízkym spôsobom

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vychádzajúc z aktuálnosti a naliehavosti problematiky pestovania lesov prírode blízkym spôsobom vo veľkoplošných chránených územiach i mimo nich, oslovila so žiadosťou o odborné-lektorské zabezpečenie dvojdňového vzdelávacieho podujatia sekciu Pro Silva pri Slovenskej lesníckej komore. Hnutie Pro Silva je celoeurópska organizácia, ktorá združuje lesníkov, lesných hospodárov a majiteľov lesa s prioritným cieľom zdôvodňovať, obhajovať, rozširovať a prakticky uplatňovať myšlienky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom.

Čítaj viac

Morské oko navštívilo počas letnej turistickej sezóny takmer 30 tisíc ľudí

Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko v Sobranskom okrese navštívilo počas troch mesiacov tohtoročnej letnej turistickej sezóny približne 28.000 ľudí, z toho cyklisti tvorili trojpercentnú skupinu. Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat (ŠOP SR) získala tieto údaje z automatického prístroja na sčítavanie chodcov a cyklistov.

Čítaj viac

Pomôžeme dosiahnuť slovenský envirorekord v sadení stromčekov

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) sa v piatok 20. októbra zúčastní podujatia, ktoré organizuje partnerská rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), konkrétne jej Stredisko environmentálnej výchovy – Dropie. Počas Medzinárodného dňa stromov sa vynasnažíme spoločne s ďalšími subjektmi a dobrovoľníkmi vytvoriť ustanovujúci slovenský envirorekord vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.

Čítaj viac

Populácia orla skalného sa rozširuje vďaka programom záchrany

Keď ochranári začínali v polovici 90. rokov s monitoringom a manažmentom orla skalného, bol zapísaný v ´červenej knihe´ ohrozených druhov. Vďaka projektom ochrany a programu záchrany, ktoré realizuje Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, je v súčasnosti orol skalný zaradený v podstatne nižšej kategórii ohrozenosti (Near threatened – takmer ohrozený). Populácia tohto dravca je už na Slovensku stabilizovaná a mierne sa zvyšuje početnosť i areál rozšírenia.

Čítaj viac

Manažmentové opatrenia v Chránenom areáli Jasenina

Takmer dvadsať nadšencov prírody počas utorka a stredy tohto týždňa (10.-11. október) vykonávalo manažmentové práce v Chránenom areáli (CHA) Jasenina v katastrálnom území Ďubákovo v okrese Poltár. Akcie sa zúčastnilo dovedna 18 ľudí, z toho osem pracovníkov Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina, štyria členovia dobrovoľnej stráže prírody, traja kandidáti na členov dobrovoľnej stráže a traja milovníci prírody.

Čítaj viac

Konferencia Výskum a ochrana Malej Fatry

V januári 2017 uplynulo 50 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra, čo bol významný míľnik pre ochranu prírody tohto výnimočného územia. Uznali sa tak prírodné hodnoty Krivánskej časti Malej Fatry, ktoré boli predmetom vedeckého skúmania už od 19. storočia. V januári 2018 zase uplynie 30 rokov od zmeny kategórie chráneného územia CHKO na národný park, čím boli snahy ochranárov symbolický zavŕšené.

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...