Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :7220
Názov biotopu :Penovcové prameniská
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria maloplošne rozšírené spoločenstvá vápencových pramenísk so zásaditou a chladnou vodou bohatou na kyslík a rozpustené katióny vápnika, ktoré sa vyzrážajú a usádzajú v palístkoch machov a na stielkach pečeňoviek. Spoločenstvá sa vyvíjajú v rýchlo tečúcich prameniskových vodách na vápencoch, ale aj na kremencoch. Ak voda obsahuje dostatočné množstvo katiónov vápnika, jej pH dosahuje až hodnotu 8. Biotop sa viaže na penovce a travertínové kopy vo vápencových predhoriach Karpát, pozdĺž bradiel vo flyšovom pásme vonkajších Karpát a v subalpínskych a alpínskych polohách na mylonitové zóny Tatier. Prameniská v nižších polohách sú väčšinou lesné, čo sa odráža na odlišnom floristickom zložení.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0014 Lázky
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0274 Baské
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0777 Starobystrické penovcové pramenisko
SKUEV0801 Kurinov vrch
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0920 Sokolia skala

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR