Aktuality

Pracovník na pozíciu botanik

tátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra prijme pracovníka na pozíciu botanik na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Čítaj viac

Svetový deň mokradí 2017

Každoročne 2. február patrí Svetovému dňu mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarský dohovor.

Čítaj viac

Slovenské národné parky v Marrákeši

Výstava Národné parky Slovenska, jej zmenšená verzia, bola predstavená aj účastníkom koordinačnej porady EÚ počas klimatickej konferencie COP 22, ktorá sa konala v dňoch 7. - 18. novembra v marockom Marrákeši. Na pozvanie slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa koordinačnej porady zúčastnila aj výkonná tajomníčka Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricia Espinosa.

Čítaj viac

OSLÁVILI SME STREDOEURÓPSKY DEŇ STROMOV

Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov, stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo voľnej krajine. Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym darom. Patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na našej planéte.

Čítaj viac

Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity z členských krajín EÚ sa uskutočnilo na Táloch

V dňoch 10-12.10.2016 usporiadalo MŽP v spolupráci so ŠOP SR na Táloch v Národnom parku Nízke Tatry Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Stretnutia sa zúčastnilo 51 zástupcov z 22 členských štátov EÚ, traja predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií (IUCN, CEEweb, FoE, Sekretariát Karpatského dohovoru, Birdlife International, WWF).

Čítaj viac

Prezentácia ochrany prírody Slovenska priamo v Bruseli

Úchvatné fotografie národných parkov, chránených druhov rastlín a živočíchov, tajomných jaskýň, či pamätné kremnické mince zavítali s putovnou výstavou o ochrane prírody a biodiverzity do hlavnej budovy Európskej komisie v Bruseli.

Čítaj viac

MEDZINÁRODNÁ NOC NETOPIEROV 2016

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V roku 2016 toto podujatie pripadá na 27. - 28. august a pôjde už o 20. ročník, ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Čítaj viac


Máj

Počuli ste, že...