Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ ŠOPSR v BB

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY so sídlom v Banskej Bystrici.

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2013

Prežívanie sťahovavých vtákov závisí na existencii dobre prepojenej siete vhodných biotopov na ich migračných trasách. Téma tohtoročného Svetového dňa sťahovavého vtáctva 'Prepájanie pre migrujúce vtáky' je zameraná na vyzdvihnutie tak ekologických sietí, ako aj prepojení medzi organizáciami a jednotlivcami a na zdôraznenie ich významu pre dlhodobú ochranu sťahovavých vtákov.

Čítaj viac

ENVIROFILM 2013

ENVIROFILM je súťažná prehliadka filmov a televíznych programov s environmentálnou problematikou, prihlásiť sa môžu do nej tituly, ktoré vznikli po 1. januári 2010. Autori môžu svoje diela prihlásiť prostredníctvom online prihlášky na webovej stránke festivalu

Čítaj viac

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

Rok 2013 je Medzinárodným rokom spolupráce pri ochrane vôd a je tak ideálnou príležitosťou pre Ramsarský dohovor a všetkých, ktorých sa to týka, pozrieť sa na spojenie medzi vodou a mokraďami. Pre Svetový deň mokradí (SDM) 2013 sa Ramsarský dohovor spojil s Medzinárodným hydrologickým programom organizácie UNESCO, ktorý má vedúcu úlohu pri tomto Medzinárodnom roku a v partnerstve s ktorým bol vydaný plagát a informačný leták.

Čítaj viac

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií podľa § 21 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k inform...

Čítaj viac

Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

S účinnosťou od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy.

Čítaj viac

Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie "U dvanásť mesiačikov", interakčné prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, v jej záhrade. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku. Slávnostné

Čítaj viac


November

Počuli ste, že...