Aktuality

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2017: BUDÚCNOSŤ VTÁCTVA JE NAŠA BUDÚCNOSŤ

Rok čo rok na jar prilietajú, a na jeseň odlietajú, veľké kŕdle sťahovavých vtákov zo svojich zimovísk po trasách svojich predkov. Pre mnohé z nich je to dlhá, vyčerpávajúca a často nebezpečná cesta pri prekonávaní tisícov kilometrov.

Čítaj viac

Pozícia krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, Trebišov prijme pracovníka na pozíciu krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Čítaj viac

DEŇ ZEME 2017 - ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla. Práve 22. apríla 1970 ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

Čítaj viac

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR KOORDINUJE CELOSLOVENSKÝ PROGRAM BOCIAN 2017

Celoslovenský ekovýchovný program BOCIAN vstupuje v roku 2017 do 16. ročníka. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), prostredníctvom jednotlivých správ chránen

Čítaj viac

TERMÍN UZÁVIERKY NA POSIELANIE PLAGÁTOV na EKOPLAGÁT 2017 SA BLÍŽI

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín uzávierky na zasielanie plagátov 10. 4. 2017 sa blíži.

Čítaj viac

1.apríl - SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA

V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari. Jarné kvety ako podbeľ, či šafrany už kvitnú a ráno, či večer už môžeme počuť ohlasovanie vtákov, že jar je už tu. Čoraz častejšie výskyty sťahovavých vtákov nám naznačujú, že začína jeden z najočakávanejších fenoménov prírody - jarné vtáčie putovanie.

Čítaj viac

Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Podunajským múzeom v Komárne si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú odbornú konferenciu projektu LIFE

Čítaj viac


Máj

Počuli ste, že...