Aktuality

Svetový deň sťahovavého vtáctva.

Podobne ako sa každý rok opakuje zázrak vtáčieho sťahovania, opakuje sa od roku 2006 aj oslava toho jedinečného prírodného divadla, keď milióny vtákov rozprestrú svoje krídla, vznesú sa do výšin a zamieria smerom k hniezdiskám, kde vychovajú novú generáciu vtáčích svetobežníkov, či skôr v tomto prípade svetoletcov.

Čítaj viac

SVETOVÝ DEŇ ZEME - 22. apríl

Rezortné organizácie Ministerstva Životného prostredia SR v spolupráci s partnermi pozývajú osláviť - SVETOVÝ DEŇ ZEME - 22. apríl.

Čítaj viac

Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day)

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov sa 20. decembra 2013 na svojom 68. zasadnutí rozhodlo vyhlásiť 3. marec za Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day), cieľom ktorého je oslava a zvýšenie povedomia o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich ochrane, o benefitoch, ktoré nám prinášajú a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dopady.

Čítaj viac

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2014

2. február si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň sa každoročne organizuje kampaň Ramsarského dohovoru.

Čítaj viac

Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá

Slaniská sú dnes odsúdené na zánik z dôvodu nedostatočného obhospodarovania. Je nevyhnutné obnoviť tradičnú pastvu domácich zvierat, ktorá dokáže zachrániť tieto unikátne lokality pred ich zánikom. Spolupráca miestnych hospodárov, mimovládnych organizácií a štátnej správy, prináša prvé úspechy pri obnove miestnych tradícií a záchranu vzácnych slanísk.

Čítaj viac

"Poloniny pre všetkých" a "Aby Vihorlat ostal Vihorlatom" - Výsledky

Vážení predkladatelia zámerov, ďakujeme za všetky predložené zámery a veľmi si vážime Váš záujem. Žiaľ, zdroje alokované na túto aktivitu sú obmedzené a preto nebudeme môcť realizovať všetky Vaše nápady.

Čítaj viac

"Poloniny pre všetkých" a "Aby Vihorlat ostal Vihorlatom"

Dovoľujeme si informovať, že z dôvodu vysokého počtu predložených návrhov sa predlžuje lehota na posúdenie zámerov do 10.9.2013. Ďakujeme za pochopenie.

Čítaj viac


November

Počuli ste, že...