Aktuality

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

Rok 2013 je Medzinárodným rokom spolupráce pri ochrane vôd a je tak ideálnou príležitosťou pre Ramsarský dohovor a všetkých, ktorých sa to týka, pozrieť sa na spojenie medzi vodou a mokraďami. Pre Svetový deň mokradí (SDM) 2013 sa Ramsarský dohovor spojil s Medzinárodným hydrologickým programom organizácie UNESCO, ktorý má vedúcu úlohu pri tomto Medzinárodnom roku a v partnerstve s ktorým bol vydaný plagát a informačný leták.

Čítaj viac

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií podľa § 21 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k inform...

Čítaj viac

Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

S účinnosťou od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy.

Čítaj viac

Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie "U dvanásť mesiačikov", interakčné prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, v jej záhrade. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku. Slávnostné

Čítaj viac

Medzinárodná noc netopierov

Každý rok sa vo viac ako 30 krajinách konajú rôzne podujatia zamerané na informovanie verejnosti o spôsobe života a ochrane ohrozenej skupiny živočíchov - netopierov, ktoré organizuje medzinárodná Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS). Pôvodne európska iniciatíva (Európska noc netopierov) sa postupne rozširuje aj mimo európsky región, tak ako sa rozširuje pôsobnosť Dohody.

Čítaj viac

Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa §50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznámil formou verejnej vyhlášky dotknutým obciam

Čítaj viac

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2012 - 22. máj

Organizácia Spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverziy (MDB), aby zvýšila povedomie a

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...