Aktuality

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2012

Svetový deň sťahovavého vtáctva bol iniciovaný v roku 2006 a odvtedy sa oslavuje každoročne. Hlavným cieľom kampane je zdôrazňovať potrebu ochrany sťahovav

Čítaj viac

Pozvánka do Levíc

V poradí 17. Levické poľovnícke dni sa uskutočnia 27. marca až 1. apríla v Centre kultúry Junior na ulici Andreja Sládkoviča. Podujatie slávnostne otvoríme v prvý deň o 14. ho?dine. Nasledovať bude vernisáž výstavy Poľovníctvo a príroda, na ktorej budú okrem preparátov zveri a živočíchov prezentované aj trofeje zveri ulovenej roku

Čítaj viac

Svetový deň mokradí 2012

Každý rok oslavujeme 2. február ako Svetový deň mokradí. Tento deň si pripomíname prijatie Dohovoru o mokradiach 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar na brehoch Kaspického mora.

Čítaj viac

Eurokomisár Potočnik na Slovensku

Biodiverzita, financovanie chránených území NATURA 2000, vstup EÚ do Karpatského dohovoru či preventívne opatrenia týkajúce sa eliminácie stretov človeka s medveďom. Aj toto boli témy diskusie eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom v dňoch 19. a 20. januára 2012 v Bratislave.

Čítaj viac

EKOPLAGÁT´ 11 - oznámenie výsledkov a hlasovanie o najkrajší plagát verejnosti

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´11, (Mgr. Dana Doricová, Doc. Pavol Choma, Mgr. Milan Mazúr, Prof. Wladislav Pluta, Doc. Jan Rajlich ml.), ktorá zasadala dňa 2.11.2011 Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:

Čítaj viac

Európske regionálne stretnutie Ramsarského dohovoru sa uskutočnilo v Trnave

Jednou z významných aktivít projektu OPŽP Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít, koordinovaného Štátnou ochranou prírody SR bolo aj organizovanie 7. európskeho regionálneho zasadnutia Ramsarského dohovoru. V dňoch 27.-30. septembra 2011 sa v Trnave v hoteli Holiday Inn stretlo 130 zástupcov ministerstiev zodpovedných za implementáciu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán

Čítaj viac

Správa o plnení Akčného plánu na roky 2008 - 2011

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2011 zobrala na vedomie správu o plnení Akčného plánu na roky 2008 ? 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 - 2014 a schválila návrh nového Akčného plánu na roky 2012 - 2014 uznesením číslo 588.

Čítaj viac


Marec

Počuli ste, že...