Aktuality

Nelegálny vstup skútrami do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Jedným zo závažných negatívnych vplyvov na chránené územia s najvyšším 5. stupňom ochrany je aj pohyb motorových vozidiel. Dochádza ním k vyrušovaniu citlivých druhov živočíchov ako je medveď, rys a vlk a tiež ohrozených lesných kurovitých vtákov, predovšetkým hlucháňa.

Čítaj viac

Ani v zime kontrola zakázaných činností v národných parkoch neutícha

Správa Národného parku Malá Fatra od začiatku roka vykonáva pravidelné kontroly zakázaných činností v chránenom území. Nakoľko je negatívnych činností na území parku viacero, postupne sa riešia všetky.

Čítaj viac

Svetový deň divej prírody: Veľké mačky - predátory v ohrození

Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day) sa snaží poukázať na dôležitú úlohu, ktorú majú voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny v našich kultúrach, ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty.

Čítaj viac

Osadili sme hniezdo pre bociana v obci Mojš

Ani silný mráz neodradil kolegov zo Správy NP Malá Fatra (ŠOP SR) od uskutočnenia avizovaného osadenia hniezda pre bociana na prázdny stĺp v obci Mojš.

Čítaj viac

Monitoring veľkých šeliem v CHKO Kysuce mal medzinárodný charakter

V druhej polovici februára sa konal už 14. ročník veľkoplošného medzinárodného monitoringu veľkých šeliem v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (CZ). Pod vedením Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Kysuce a o. z. Karpatská divočina bolo v teréne obsadených celkovo 57 transektov / úsekov s celkovou dĺžkou 608 km.

Čítaj viac

Nízkotatranské vrcholy v diaľkovom rekorde

Možno málokto vie, že existuje skupina nadšencov venujúcich sa krajinárskej fotografii, ktorí sa zameriavajú na fotenie (a zbieranie) ďalekých výhľadov. Zjednodušene povedané – ako ďaleko je vidno z tohto kopca? K tomu je zriadený aj projekt Na obzore, slovenský informačný portál, zameraný na diaľkové pozorovanie.

Čítaj viac

Monitoring netopierov v Malej Fatre

Zimné obdobie predstavuje dlhé a nepriaznivé časové obdobie, ktoré viacero druhov živočíchov trávi vo svojich zimných úkrytoch. Jednou takou skupinou živočíchov, ktoré zimné úkryty vyhľadávajú, sú aj netopiere.

Čítaj viac


Júl

Počuli ste, že...