Tlačové informácie

Národný park Slovenský kras má 17 rokov

Svoje sedemnáste výročie si v stredu 13. februára 2019 pripomína Národný park Slovenský kras. Vyhlásený bol pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 2002 s účinnosťou od 1. marca 2002. Vytvorili sa tak podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu hodnôt tohto cenného územia ako aj pre jeho trvalo udržateľné využívanie.

Čítaj viac

Klip o MBR Východné Karpaty medzi najlepšími na svete

Poznáme 30 najlepších krátkych dokumentov o biosférických rezerváciách vo svete. Medzi nimi ja aj klip o MBR Východné Karpaty!

Čítaj viac

Získali sme do vlastníctva chránené územie v NPR Choč

Pozitívna informácia prišla na našu Správu Tatranského národného parku (TANAP). Ministerstvo životného prostredia SR odkúpilo pozemok v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Choč, ktorý bol v súkromnom vlastníctve.

Čítaj viac

Zimný monitoring netopierov v Malej Fatre

Na území NP Malá Fatra prebieha v zimnom období pravidelne aj monitoring zimujúcich netopierov. V uplynulom týždni zamestnanci Správy tohto národného parku vykonali monitoring v oblasti Kraľovianskeho meandra, ktorý patrí v rámci územia k najvýznamnejším plochám pre zimovanie netopierov.

Čítaj viac

Svetový deň mokradí aj s fotosúťažou

V sobotu druhého februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. Práve mokrade sú kľúčom k riešeniu dopadov zmeny klímy.

Čítaj viac

Skialpinizmus a lesné kurovité vtáky

Tohtoročná bohatá nádielka snehu podnietila masový rozmach skialpinizmu a freeride lyžovania v mnohých pohoriach na Slovensku. Poďme si teda priblížiť, kde a za akých podmienok je skialpinizmus v pohorí Veľkej Fatry povolený a ako ho realizovať tak, aby nepoškodzoval okolitú biotu.

Čítaj viac

Uhliarska - malý žabí raj

Medzi Muránskou Dlhou Lúkou a Muráňom sa hneď vedľa cesty – za železničnou traťou nachádza neveľká mokraď. Ide o jednu z najvýznamnejších reprodukčných lokalít obojživelníkov v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina. Aby tu na jar mohlo nájsť množstvo druhov žiab a mlokov mokraď v skvelom stave, pristúpili sme k jej revitalizácii.

Čítaj viac


    Február

    Počuli ste, že...