Máme tu nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Máme tu nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Práve vyšlo nové číslo vedeckého  časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného  na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku. 

V najnovšom vydaní (č. 33/2019) vám redakčný tím priblíži erudovaný článok autora Jána Klimenta o rozšírení vysokohorského druhu rastliny rodu Astragulus – čiže Kozinec. Na Slovensku sa vyskytuje až trinásť druhov tejto rastliny.

Ďalej vás môže zaujať aj príspevok k Zmenám v populácii bobra vodného na trvalých monitorovacích plochách okresu Snina na severovýchode Slovenska od autorov Jozefa Štofíka a Zuzany Bartušovej.

V časopise uverejňuje redakčný tím aj Komentovaný zoznam vážok /Odonata/ Slovenskej republiky a Oto Majzlan sa zameral na Chrobáky (Coleoptera) na lokalite Iža pri Dunaji.

Obsah vybraných ťažkých kovov, síry a fluóru v lesných pôdach na trvalých výskumných plochách v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie vo svojom príspevku priblíži Eva Ďurečková.

V poradí 33. číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody si môžete stiahnuť tu: 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=55

Uzávierka predkladania príspevkov do ďalšieho čísla 34 je 30. novembra 2019.

 

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...